vrijdag 24 november 2017
Top wit Top FN

Officiële erkenning als wereldtuinbouwtentoonstelling voor Floriade Almere 2022...

Vorige week heeft Floriade Almere 2022 in Parijs de formele erkenning van het Bureau International des Expositions (BIE) als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling in ontvangst genomen. Een belangrijk moment voor alle betrokkenen, want alleen met deze erkenning mag de Nederlandse overheid andere landen uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen.


Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid op bezoek bij LTO Nederland...

Carola Schouten, de nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid was afgelopen woensdag op bezoek bij LTO Nederland in Den Haag. Ze maakte hier kennis met de vakgroepvoorzitters en portefeuillehouders van LTO Nederland én met de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, Sjaak van der Tak.


170.714 sneeuwroem bollen voor Nationaal Monument MH17 ...

Op vrijdag 24 november worden 170.714 bloembollen geplant op het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Het aantal van 170.714 verwijst naar 17 juli 2014, de datum van de ramp met vlucht MH17, waarbij 298 mensen het leven lieten in het luchtruim van de Oekraïne.


GardenConnectaugnov2017

Provincie Noord-Holland draagt bij aan verplaatsing kassen...

Als kassen bij elkaar staan, kunnen ondernemers samen gebruik maken van bijvoorbeeld aardwarmte of fabrieks-CO2 . Dit bespaart de ondernemers op termijn geld en het is beter voor het milieu. De provincie Noord-Holland heeft € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld om mee te betalen aan de verhuizing van bedrijven die zich bezig houden met glastuinbouw.


Voorbereidingen Vaktentoonstelling 2018 van start...

Het bestuur van Stichting Vaktentoonstelling is samen met de sponsoren, Proeftuin Zwaagdijk en andere betrokkenen de voorbereiding gestart voor editie 2018 van de Vaktentoonstelling. Van 22-25 februari 2018 is Proeftuin Zwaagdijk omgetoverd tot het epicentrum van het tulpenvak in Nederland.


Groenbranche-organisaties treden met Groenbranche Trends 2018 meer als eenheid naar buiten ...

De Groenbranche Trends voor 2018 zijn bekend. Tuinbranche Nederland, Branchevereniging VHG, iBulb en Bloemenbureau Holland werkten hiervoor samen met trendwatcher Aafje Nijman. Gezamenlijk stelden zij voor komend jaar drie stijltrends voor de sierteeltsector vast.


BoN


2017 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS