dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo Beurs agenda sierteelt

Duidelijkheid over definitie nullozing voor glastuinbouw

Duidelijkheid over definitie nullozing voor glastuinbouw

De glastuinbouw werkt al langere tijd aan het optimaliseren van hergebruik om daarmee de belasting van het milieu te verminderen. Niet meer lozen was het ultieme doel en dat werd als ‘nullozing’ genoemd. In eerste instantie lag de focus op meststoffen. Daarna is door de zuiveringsplicht de focus verschoven naar gewasbeschermingsmiddelen.

Door de verschuiving van focus kreeg ook de definitie van nullozing een andere invulling en uiteindelijk ontstonden er verschillende definities van nullozing. Hierdoor kon het zowel voor ondernemers als voor toezichthouders tot spraakverwarring leiden. De ene nullozing was de andere niet.

Om duidelijkheid te geven over de definitie van nullozing, hebben de deelnemers aan het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) alle varianten geïnventariseerd en bij elkaar gebracht. Vervolgens is er een alomvattende definitie gemaakt van nullozing met enkele verbijzonderingen voor specifieke toepassingen. Bekijk de definitie hier.

De definitie is voorbereid door de ambtelijke werkgroep Hoofdlijnenakkoord binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw en daarna voorgelegd aan de stuurgroep van het platform. Die stuurgroep heeft de definitie vastgesteld. Daarmee is het geen formele wetgeving, maar omdat zowel overheden als sector in het platform vertegenwoordigd zijn, heeft de definitie een groot draagvlak. Zowel toezichthouders als ondernemers kunnen nu van deze definitie uitgaan als ze met elkaar in gesprek gaan.

Als vervolgstap van het vaststellen van deze definitie, gaat het Platform Duurzame Glastuinbouw nu aan de slag met de actualisatie van de Aanpak Aantonen nullozing. Zodra de vernieuwde aanpak is vastgesteld, zal ook daarover een bericht verschijnen.

Bron: Glastuinbouw Waterproof

 


Redactie Floranews | 08-07-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS