dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo Beurs agenda sierteelt

Ontwikkeling Flora Campus Westland kan beginnen

Ontwikkeling Flora Campus Westland kan beginnen
De gemeenteraad van Westland heeft woensdag 3 juli ingestemd met de begroting voor de grondexploitatie van Flora Campus Westland. Dit betekent dat de ontwikkeling van Flora Campus Westland kan beginnen. De veelomvattende gebiedsontwikkeling vindt plaats in het gebied rond het World Horti Center in Naaldwijk, gelegen tussen de Middel Broekweg, Veilingroute, Lange Broekweg en Burgemeester Elsenweg. Flora Campus Westland moet dé centrale en groene plek binnen Westland gaan worden waar kennis en innovatiekracht rondom glastuinbouw samenkomen.

Het is een combinatie van onderwijs, onderzoek, wonen en werken. Hier ontmoeten studenten, onderzoekers, start-ups en bestaande bedrijven elkaar. Samen werken ze aan de groene tuinbouwinnovaties van morgen. Flora Campus Westland geeft Westland de kans haar internationale positie als toonaangevende glastuinbouwgemeente te versterken. In het gebied komen ook woningen voor verschillende doelgroepen, nieuwe verbindingen voor het openbaar vervoer en groen en water.

Start realisatie
Met de vaststelling van de grondexploitatie kan de realisatiefase starten. Hierbij pakt de gemeente de verdere aan- en verkoop van gronden op, net als de civieltechnische voorbereiding en uitvoering. De raad stelde 3 juli ook krediet beschikbaar voor de eerste uitvoeringsprojecten: het schoolgebouw voor het Vakcollege+ en sporthal ( 49,3 miljoen euro), 150 tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen (1,1 miljoen euro) en parkeervoorzieningen ( 6,1 miljoen euro).

Naast het Vakcollege+ met sporthal, de tijdelijke woningen en parkeervoorzieningen werkt de gemeente aan het omgevingsplan en de voorbereiding van de ruimtelijke procedures, de huisvesting van arbeidsmigranten en het OV-knooppunt. Het college ontwikkelt alternatieve scenario's voor parkeeroplossingen in het voorzieningencluster en de woonclusters.

Eerste paal
In het Vakcollege+ vinden ISW Vakcollege en ISW Praktijkcollege samen onderdak. De scholen hebben nu gebouwen aan de Hoge en Lage Woerd in Naaldwijk. De gezamenlijke huisvesting levert voor beide scholen zowel onderwijsinhoudelijk als sociaal-maatschappelijk kansen op. Het biedt mogelijkheden voor intensieve samenwerking met bedrijven, middelbaar beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties.

Het is de bedoeling dat eind 2025 de eerste paal van het schoolgebouw de grond ingaat. Als alles meezit start de bouw van de 150 tijdelijke woningen nog in 2024. Woningcorporatie Arcade realiseert deze woningen, die 15 jaar blijven staan.


 


Redactie Floranews | 05-07-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS