dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo Beurs agenda sierteelt

Onderzoek toont positieve impact van bloemen om Franse stedelingen

Onderzoek toont positieve impact van bloemen om Franse stedelingen

Hoewel er veel studies over bloemen bestaan, was het effect ervan op het welzijn van stedelingen nog nooit onderzocht. het Franse consumentenplatform van Bloemenbureau Holland, Lajoiedesfleurs.fr, heeft voor het eerst in Frankrijk, deze experimentele studie geïnitieerd in samenwerking met twee onderzoekers, Magali Trelohan, Universitair docent in Social Marketing en Jordy Stefan, onderzoeksmedewerker in Sociale Psychologie.

Ter gelegenheid van Wereldwelzijnsweek, van 24 tot 30 juni, heeft Bloemenbureau Holland de resultaten van het onderzoek gedeeld. Het is het eerste onderzoek in Frankrijk dat de krachtige invloed van snijbloemen toont op het welzijn, geluk en emoties van Franse stedelingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bloemen een aanzienlijke positieve impact hebben op het welzijn van stedelingen. Deelnemers die bloemen in huis hadden, voelden zich optimistischer, blijer en meer ontspannen. Stedelingen met bloemen in huis rapporteerden een hoger geluksniveau. Ze voelden zich gelukkiger, en minder ongelukkig dan degenen zonder bloemen.

Het onderzoek toont aan dat bloemen bijdragen aan positieve emoties: deelnemers voelden zich gelukkiger, enthousiaster en zorgzamer. Tegelijkertijd verminderden negatieve gevoelens zoals irritatie en nervositeit. Deze bevindingen benadrukken hoe bloemen bijdragen aan een beter welzijn en geluk.

De steekproef, bestaande uit stedelingen (inwoners van steden met meer dan 20.000 inwoners), werd verdeeld in twee groepen: een experimentele groep van 55 individuen die boeketten bloemen thuis ontvingen en een controlegroep van 71 individuen die geen bloemen ontvingen. Ze kregen een vragenlijst met een welzijnsmeting, een geluksmeting en een emotiemeting. Alle metingen werden volledig uitgevoerd met behulp van tests die voldoen aan internationale normen en wetenschappelijk gevalideerd zijn, om de betrouwbaarheid en geldigheid van de resultaten te garanderen.

Bron:
Redactie Floranews | 28-06-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS