dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Controles tegen criminele inmenging in de sierteeltsector

Controles tegen criminele inmenging in de sierteeltsector

Op de terreinen van Royal FloraHolland in Rijnsburg en Aalsmeer zijn in de maand juni verschillende controles gehouden om criminele inmenging in de sierteelt tegen te gaan. De politie-eenheden Den Haag, Amsterdam en de Landelijke Eenheid voerden samen met onder andere de Belastingdienst, security Royal FloraHolland, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie in totaal vier dagen lang integrale controles uit. Dit gebeurde in samenwerking met toezichthouders van de gemeenten Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland. De controles worden volgens de uitvoerende partijen zodanig uitgevoerd dat een vrachtwagen - en daarmee dus de handel - niet onnodig lang stilstaat.

Bij de controles waren ook internationale partners uit Noorwegen, Zweden, Ierland en Engeland aanwezig om mee te kijken. Hierdoor starten nu ook Noorwegen, Zweden en Ierland, naast Nederland en Engeland, met een vergelijkbare aanpak.

Resultaten controles
Tijdens de controledagen in Rijnsburg zijn 117 voertuigen, voornamelijk vrachtwagens, onderworpen aan een integrale controle. Er werden meer dan tien processen-verbaal opgemaakt voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet wegvervoer goederen. Eén chauffeur werd aangehouden voor heling. Bij de controles in Aalsmeer zijn 100 voertuigen gecontroleerd. De Douane voerde meer dan 40 scans uit, en de Nederlandse Arbeidsinspectie controleerde ruim 80 chauffeurs. Hier werden 20 processen-verbaal opgemaakt voor het niet naleven van wet- en regelgeving. Eén chauffeur werd aangehouden voor rijden onder invloed. Naar aanleiding van de controles zullen bij een aantal bedrijven nacontroles of nader onderzoek plaatsvinden. 

Bewustwording risico’s criminele inmenging
Naast de uitgevoerde controles waren de acties met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal FloraHolland. Omdat zij elke dag in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander afwijkingen signaleren en mogelijke criminele activiteiten herkennen. Door de gevaren te bespreken en tips te geven over het herkennen en melden van signalen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. Zo bevorderen de bedrijfsbezoeken de samenwerking tussen de sector en de overheid in de strijd tegen criminele inmenging.
 


Redactie Floranews | 25-06-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS