dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo FN TOP add

Sensoren houden oog in het zeil bij kritisch proces

Sensoren houden oog in het zeil bij kritisch proces

Dagelijks werken de mensen bij Edens Plants & Creations aan het ontwikkelen en telen van plantvariëteiten die een bijdrage leveren aan mens en natuur. Al meer dan 50 jaar hebben zij ervaring in het kweken van planten en maar liefst 25 jaar werkt het bedrijf aan de veredeling van tuinplanten. Een gedreven team werkt aan het jaarlijks vermeerderen van 8 miljoen planten.  

Sinds twee jaar wordt de jarenlange ervaring aangevuld met het gebruik van 24 teeltsensoren en een dashboard van Log & Solve om de teeltwijze te sturen op het resultaat. De fijne samenwerking en de actieve helpdesk zorgen er volgens beide partijen voor dat het proces gestroomlijnd verloopt. Eind 2021 kwamen Christiaan en Henrik Rietberg als derde generatie aan het roer in het familiebedrijf en introduceerde Log & Solve. Daarvoor al streefden de broers naar innovatieve onderzoeksprojecten in zowel de kwekerij als de veredeling. Om de aanpak, de ontwikkeling en de kwaliteit van de onderzoeken goed te monitoren is het teeltdashboard ingezet.

Harry van den Bosch gebruikt het teeltdashboard samen met een collega-teeltmedewerker intensief in de kassen en in de buitenteelt. Beiden ontfermen zich over de meeste registraties. "We zijn Log & Solve gaan gebruiken, zodat we al onze teeltstappen, ziekten en plagen van teelten en gewassen goed en eenvoudig op een centrale plek kunnen loggen. Omdat we dit nu al ruime tijd doen, kunnen we ook verschillen in teelten zien ten opzichte van vorig seizoen", vertelt Van den Bosch. "Het is fijn dat we signalen via onze telefoon kunnen loggen op het dashboard en we er ook gelijk iemand aan kunnen koppelen die een seintje krijgt om in actie te komen. Hierdoor optimaliseren we de bedrijfsvoering en staan proces en besluiten op één plek."

Sturen op metingen
"Per teelt hebben we vastgesteld op welk moment de plant verkoopklaar is. Daarnaast hebben we een orderplanning. Door onze tweewekelijkse plantenmeting kunnen we de teelt meten aan de bekende gemiddelden en ook zien of we onze teeltwijze moeten bijsturen om tijdig het juiste volume in de juiste maat te hebben", licht Van den Bosch verder toe. De Calluna, Erica, Daboecia, Hebe en Coniferen verlaten op deze manier op het juiste moment en volgens de gewenste criteria de kwekerij van Edens Plants & Creations.


Redactie Floranews | 24-06-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS