dinsdag 23 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Plantion blijft met Andre van Kruijssen ook richting 2027 vernieuwen, verbinden en inspireren

Plantion blijft met Andre van Kruijssen ook richting 2027 vernieuwen, verbinden en inspireren

Op dinsdag 4 juni vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Plantion plaats. Tijdens de ALV maakte voorzitter René Willemsen bekend dat Algemeen Directeur André van Kruijssen voor een langere periode aan Plantion verbonden blijft. Dit zijn het bestuur en de raad van commissarissen samen met Van Kruijssen zijn overeengekomen.Ook werden, naast een terugblik op het afgelopen boekjaar en de stand van zaken in 2024, de hoofdlijnen gepresenteerd van het meerjarenplan van Plantion richting 2027.

André van Kruijssen - foto Studio Sarah Vlekke

De productomzet in 2023 bedroeg 101,4 miljoen euro, een daling van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens Plantion was de stijging van de gasprijzen in 2022, die in 2023 tot minder volume leidde, hierin een belangrijke factor.

De klok presteerde vergelijkbaar met 2022, met een groeiend aandeel online tot zo’n 30 procent. Door het wegvallen van enkele grote klanten bleef bemiddeling wat achter bij de verwachtingen. Plantion Shop & Go liet een mooie groei zien. Plantion sloot het jaar af met een positief resultaat van 212 duizend euro.

Foto: Studio Sarah Vlekke

2024

In de eerste vijf maanden van 2024 boekte Plantion een omzet van 56 miljoen euro. Dit is ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode in 2023. De klok stabiliseerde met weer een toegenomen aandeel online; Plantion voorziet een steeds verdere groei van Klok Voorverkoop. Bemiddeling en Plantion Shop & Go boekten meer omzet dan verwacht. 

Andere wapenfeiten dit jaar waren een drukbezocht gezamenlijk uitvaartevent met Groothandelscentrum Plantion, Smithers-Oasis en VBW, de ingebruikneming van een hub in Antwerpen, het starten van een veilgroep voor biologisch geteelde producten en een overeenkomst met TICA voor de opening van een vestiging in Groothandelscentrum Plantion.

Rene Willemsen - foto Studio Sarah Vlekke

Meerjarenplan 2027

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de samenleving, de sector en het bedrijf zelf heeft Plantion haar beleid richting 2027 vernieuwd. De opdracht voor de komende jaren blijft ‘vernieuwen, verbinden en inspireren’. Dat betekent een verdere investering in digitale 24/7 dienstverlening in combinatie met inspirerende fysieke inkoopmogelijkheden. Als zelfstandige coöperatie, maar in nauwe samenwerking met partners zoals Royal FloraHolland wil Plantion aanvoerders in de best mogelijke positie brengen en aanvoerders en klanten op een breed gebied ontzorgen. Een van de uitdagingen is het begeleiden van coöperatieleden bij het verkrijgen van een FSI-certificering die vanaf 2027 verplicht wordt.
 


Redactie Floranews | 05-06-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS