dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add FN TOP logo

Gert Kema ontvangt KNPV-prijs 2024

Gert Kema ontvangt KNPV-prijs 2024

Op 30 mei is de KNPV-prijs 2024 uitgereikt aan Gert Kema. De KNPV-prijs wordt toegekend door de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) aan een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van weerbare teelten in Nederland. Die bijdrage kan zijn op het terrein van fundamenteel onderzoek, praktijkonderzoek, voorlichting, beleid, onderwijs, handel, industrie, innovaties in de teelt of combinaties daarvan.

Kema was blij verrast met de toekenning van de prijs: “Ik zag mezelf niet als prijswinnaar en had dit totaal niet verwacht. Het is een hele eer!” De jury bestond dit jaar uit Piet Boonekamp (juryvoorzitter), André Hoogendijk (BO Akkerbouw), Eric Kiers (CropLife NL), Corné Pieterse (Universiteit Utrecht) en Piet Vlaming (secretaris KNPV). Het juryrapport vermeldt: “Prof. Dr. Ir. Ing. G.H.J. (Gert) Kema is een man met visie, passie en ondernemingsgeest. Hij enthousiasmeert mensen die actief zijn in onderzoek en/of praktijk. Hij geeft aan de maatschappij een grote zichtbaarheid van het onderzoek in de gewasbescherming door interviews op radio en TV en in dagbladen en door populairwetenschappelijke publicaties in binnen- en buitenland. Hij heeft zeer veel grote internationale onderzoeksprojecten opgezet samen met het (inter)nationale bedrijfsleven. Dit met het doel om impact te generen voor een duurzame gewasbescherming. Een unieke spin-off van deze projecten zijn de nieuwe Nederlandse bedrijven voor bananenveredeling.

Gert Kema met bloemen en penning, behorend bij de KNPV-prijs 2024  - foto: KNPV

Kema heeft zich gedurende zijn lange carrière op uitzonderlijke wijze ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de gewasbescherming. Eerst werkte hij aan Septoria-bladvlekkenziekte in granen en vanaf 2010 aan de teeltbedreigende schimmelziekten van de banaan. Zijn onderzoek is vastgelegd in 120 wetenschappelijke publicaties. Sinds 2018 leidt Kema de vakgroep Fytopathologie en heeft in die hoedanigheid vele studenten opgeleid en vele promovendi begeleid.

Met de toekenning van de KNPV-prijs 2024 wil de jury een kroon zetten op Kema’s lange en vruchtbare carrière in de fytopathologie in het bijzonder en de gewasbescherming in het algemeen.” 

De KNPV-prijs wordt eens in de paar jaar toegekend. Naast een bronzen penning met inscriptie ontvangt de prijswinnaar ook een geldbedrag. In 2024 is de KNPV-prijs voor de zevende keer uitgereikt. Eerder ontvingen Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008), Jan Bouwman (2013) en Piet Boonekamp (2021) de KNPV-prijs voor hun uitzonderlijke bijdragen aan het vakgebied der plantenziekten en gewasbescherming.

 


Redactie Floranews | 03-06-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS