dinsdag 25 juni 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Kandidaten Europese verkiezingen krijgen gezicht tijdens Plantdebat

Kandidaten Europese verkiezingen krijgen gezicht tijdens Plantdebat

Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Tijdens het EU-Plantdebat op 14 mei in Aalsmeer maakten we alvast kennis met 8 kandidaat Europarlementariërs. Het geluid dat klonk was dat de tuinbouw als sector en keten van belang is voor de Nederlandse economie, de vergroening van stedelijke gebieden en de voedselzekerheid in Europa. Maar er moeten in Europa nog wel verdere stappen gezet worden in de verdere verduurzaming van de sector. Alleen dan haalt de tuinbouw in 2027 de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en kunnen bedrijven in 2040 klimaatneutraal zijn. Brussel moet daarbij de nodige hulp bieden door bijvoorbeeld haast te maken met het toestaan van nieuwe veredelingstechnieken.

Onder leiding van Evert van Helvoort, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland debatteerden Eveline Herben van BBB, Willemien Koning-Hoeve van CDA, Laura de Vries van D66, Lara Sibbing van GL-PvdA, Reinout van Malenstein van NSC, Bert-Jan Ruissen van SGP, Anna Strolenberg van Volt en Bart Millenaar van VVD met elkaar over thema’s die de tuinbouw raken. De onderwerpen die aan bod kwamen waren innovatie, water, klimaat en handel. De stellingen werden aangedragen door de aanwezigen in de zaal. De Kaderrichtlijn Water, nieuwe veredelingstechnieken, de energietransitie en handelsverdragen kwamen onder andere aan bod.

V.l.n.r. Eveline Herben (BBB), Reinout van Malenstein (NSC), Laura de Vries (D66), Anna Strolenberg (Volt), Lara Sibbing (GL-PvdA), Bart Millenaar (VVD), Willemien Koning-Hoeve (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP)

Eveline Herben (BBB) noemde de tuinbouw een strategische sector voor de voedselzekerheid in Europa, voor het vergroenen van stedelijk gebied, het welzijn van mensen en voor de kennisstructuur. “Europa moet de glastuinbouw daarom erkennen als ‘controlled environment agriculture’, oftewel een sector waarin gesloten en circulair wordt geteeld. Daar wordt nu totaal geen rekening mee gehouden in regelgeving en beleid in Brussel.”

Willemien Koning-Hoeve (CDA) waarschuwde dat lidstaten geen ‘nationale kop’ op Europees beleid moeten zetten, zoals Nederland dat volgens haar vaak doet. Daardoor zijn de regels in ons land vaak strenger dan in omliggende EU-lidstaten. “Er moet veel ruimte voor innovatie komen, omdat we daarmee de toekomst duurzamer kunnen maken.” Verder moeten bedrijven volgens Koning-Hoeve (CDA) extra tijd krijgen om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

Laura de Vries (D66) wil in het politieke debat over de toekomst van boeren en tuinders niet polariseren. “Of boeren óf klimaat, daar ben ik niet van. Iedereen moet mee. Vanuit een rechtvaardigheidsperspectief vind ik dat we ervoor moeten zorgen dat we nog voedsel hebben morgen. Maar dat moeten we wel op een duurzame manier doen, met oog voor klimaat en een gezond milieu.”

Lara Sibbing (GL-PvdA) pleitte tijdens het debat onder meer voor eerlijk belonen en beprijzen. “Ook hebben we een eerlijk speelveld nodig, zodat de producten op onze Europese markt duurzaam zijn en duurzaam geproduceerd worden.” Verder vindt zij dat er een eerlijke verantwoordelijkheid nodig is van de hele keten. “Niet alleen van de primaire sector die nu heel vaak alles op z’n bordje krijgt.”

Reinout van Malenstein (NSC) noemde biotechnologie en nieuwe veredelingstechnieken de sleutel tot verduurzaming van de sector. Europa moet deze technieken volgens hem niet reguleren als genetisch gemodificeerde organismen. “Anders verdwijnen die technieken naar het buitenland”, waarschuwde hij. Ook pleitte hij voor goede handelsverdragen met niet-EU-landen. “Het is echter lastig om na te gaan of landen zich aan zo’n verdrag houden. Daar moet dus controle op komen, anders wordt de EU overspoeld met oneerlijke concurrentie.”

Bert-Jan Ruissen (SGP) hamerde op het centraal stellen van ondernemerschap. “De tuinbouw is belangrijk voor de voedselproductie wereldwijd, maar ook omdat wij gewoon een enorme voorlopers positie hebben waar we zuinig op moeten zijn. We moeten af van de stapeling aan regels. Europa moet zich beperken tot haar kerntaken, ze moet geen superstaat worden.”

Anna Strolenberg (Volt) ziet voor de tuinbouw een grote rol weggelegd als het gaat om het voedsel van de toekomst: plantaardig eten. “Laten we kijken hoe de glastuinbouw die zo’n koploperspositie heeft, kunnen helpen om die te behouden.” Daarvoor is volgens haar een gelijk speelveld in Europa nodig. “Dus dat we overal evenveel heffingen betalen over  emissies en technologie eerlijk verdelen, waarbij we ook kritisch zijn over wat wel en niet kan.”

Bart Millenaar (VVD) gaf aan dat de tuinbouw de doelen van de Europese Green Deal een heel eind kan halen, mits er een innovatiedeal komt. “Daarbij moeten we gaan kijken waar wetgeving innovaties in de weg staan.”

 

 


Leandra de Boef | 17-05-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS