maandag 20 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Onderzoek naar chrysantenteelt in bakken met substraat

Onderzoek naar chrysantenteelt in bakken met substraat

Een alternatief voor de grondteelt van chrysant is teelt in bakken met substraat. In de praktijk en in proeven is daar al ervaring mee opgedaan. Er zijn echter nog wel vragen over de keuze van substraat, de effecten van het hergebruik van substraat in de bakken bij opeenvolgende teeltrondes en over het afstemmen van de lichtbehoefte op groeistadium van het gewas. Om deze vragen te beantwoorden, worden het komende jaar 4 teelten uitgevoerd bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research.

De voordelen van teelt in bakken is dat de hoeveelheid substraat beperkt is, waardoor de energiebehoefte en daarmee CO2 emissie voor stomen substantieel wordt verminderd. Er wordt van onderaf water gegeven, waardoor er geen energie gebruikt hoeft te worden voor het drogen van het gewas, en de kans op schimmelziektes afneemt. Wanneer daarnaast de belichting afgestemd wordt op de behoefte van het gewas, kan het elektriciteitsgebruik van de teelt in bakken ook verder verlaagd worden.

Een ander voordeel van deze teeltmethode is de mogelijkheid om het drainwater op te vangen, te hergebruiken en sneller in te spelen op de nutriëntenbehoeften van het gewas. Een mobiel systeem biedt ook mogelijkheden voor automatisering van teelthandelingen en digitalisering van de teelt. Zo leidt een aanpassing van de teeltmethode tot een aanpak waarbij niet alleen energiebesparing mogelijk is, maar ook de gewasgezondheid kan verbeteren en efficiënter met water en nutriënten kan worden omgesprongen. 


15-05-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS