dinsdag 25 juni 2024
FN TOP add FN TOP logo

Oppervlakte landbouwgrond voor bollenteelt in tien jaar met 21 procent toegenomen

Oppervlakte landbouwgrond voor bollenteelt in tien jaar met 21 procent toegenomen

De oppervlakte landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt is in 2023 vergeleken met 2013 eerder met 21 procent toegenomen naar ruim 28.000 hectare. Het aantal bedrijven dat naast andere agrarische activiteiten ook aan bollenteelt deed is toegenomen. Maar er zijn minder bedrijven met de bloembollenteelt als hoofdactiviteit. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling.

Op meer dan de helft van de landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt staan tulpen. Het areaal tulpen is in 2023 vergeleken met 2013 met 32 procent toegenomen naar ruim 15.000 hectare. De oppervlakte voor de teelt van lelies nam in 10 jaar met bijna 28 procent toe. In de teelt van narcis nam het areaal in 10 jaar met 11 procent af en de gladiolenteelt kende in die periode een krimp van 33 procent.

Het totaal aantal bedrijven in de bloembollenteelt is in 10 jaar met 7 procent toegenomen naar 1639. Het gaat hier zowel om bedrijven die naast andere agrarische activiteiten bloembollen als nevenactiviteit telen, als om bedrijven die bloembollenteelt als hoofdactiviteit hebben. Tot 2013 daalde het aantal telers nog gestaag.

foto: iBulb - Peter Wiezoreck

Van de bedrijven in de bloembollenteelt houdt 55 procent zich bezig met de teelt van tulpen. Samen met de lelies en narcissen zijn dat de bollensoorten waar de meeste telers bij betrokken zijn. Bij bijna alle bolgewassen daalde het aantal telers met uitzondering van de telers van tulp en lelie, bij de laatste soort nam het aantal sinds 2013 met 30 procent toe.

Iets meer dan een derde van alle bedrijven die aan de teelt van bloembollen doen, heeft de bollenteelt als hoofdactiviteit. Deze bedrijven zijn goed voor 61 procent van het bloembollenareaal. Bijna 25 procent van alle bedrijven in de bollenteelt zijn bedrijven die een combinatie van verschillende soorten gewassen hebben. Deze bedrijven hadden samen 12% van het bollenareaal.

In 2022 werd voor ruim 1 miljard euro aan bloembollen uitgevoerd, bijna 30 procent meer dan vijf jaar eerder. In totaal gingen er dat jaar bijna 7 miljard bloembollen de grens over. Vooral de export van de tulp was er een toename. De exportwaarde nam in 5 jaar met 44 procent toe naar 320 miljoen euro en het volume van de tulpenbollenexport nam met 16 procent toe. De exportwaarde van narcissen nam met 32 procent toe bij een lager volume. Bij gladiool daalde zowel de exportwaarde als de exporthoeveelheid.

 


Redactie Floranews | 22-04-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS