zondag 21 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Royal FloraHolland noteert verlies van 17 miljoen euro over 2023, maar verwacht in 2024 zwarte cijfers

Royal FloraHolland noteert verlies van 17 miljoen euro over 2023, maar verwacht in 2024 zwarte cijfers

Dat 2023 een verliesjaar zou worden voor Royal FloraHolland was voorzien, maar het verlies is uiteindelijk groter dan verwacht. Het bedrijfsresultaat bedroeg, na belastingen, een verlies van 17 miljoen euro. Het was een moeilijk en onvoorspelbaar met een volume dat 3,2 procent lager was dan in 2022 en een gemiddelde prijs die 2,2 procent hoger was dan in 2022. Dit was ver beneden de inflatie waar de hele sector mee geconfronteerd werd. Tegelijkertijd was 2023 volgens de veiling ook een jaar met vele succesvol geïmplementeerde mijlpalen en historische coöperatieve veranderingen. 

Royal FloraHolland heeft in 2024 als hoofdprioriteit om weer zwarte cijfers te schrijven terwijl de grootschalige strategische veranderingen de eindfase in gaan. Het verwacht voor 2024 is een break-even resultaat, dankzij een strakke begroting, een reeds doorgevoerde tariefsverhoging en kostenbesparingen – zowel voor de korte als lange termijn. Dit blijkt uit het jaarverslag van Royal FloraHolland dat 2 april 2024 is gepubliceerd.

“Het was voorzien dat we in 2023 verlies zouden maken, maar het valt hoger uit dan we oorspronkelijk dachten. In 2023 was opnieuw sprake van hoge inflatie, stijgende energie- en grondstofprijzen, waarbij ook hogere kosten van arbeid en transport voelbaar waren. De combinatie van schaalvergroting (groei) en productiviteitsverbeteringen is nodig om te compenseren voor inflatie effecten. De groei bleef echter uit", legt CFO David van Mechelen uit. "Vanwege de uitdagende marktomstandigheden in 2022 voor onze leden en in de markt hebben we eerder gekozen voor relatief beperkte tariefsverhogingen voor 2023, die daardoor niet kostendekkend waren. In 2023 stegen onze totale bedrijfsopbrengsten mede daardoor met slechts 7 miljoen euro. Onze loonkosten stegen in 2023 - mede door de nieuwe cao - met 16 miljoen euro ten opzichte van 2022. Door reeds ingekochte energie lagen de energiekosten 6 miljoen hoger. Hierdoor bedroeg het operationeel resultaat voor rente en afschrijvingen (EBITDA) 51 miljoen euro, een daling van 21 miljoen ten opzichte van 2022.”

Royal FloraHolland heeft nagenoeg alleen schulden bij de eigen leden in de vorm van certificaten. Van Mechelen: “De structuur en condities van de leden-financiering geven veel comfort en stabiliteit. Ik merk bovendien veel vertrouwen van banken in de strategie en positie van Royal FloraHolland. We zijn inmiddels rond met een nieuwe bankfinanciering voor de komende jaren”. 

CEO Steven van Schilfgaarde benadrukt dat de coöperatie trots is op het realiseren van een aantal cruciale strategiemijlpalen in 2023. "We hebben grote stappen gezet in de harmonisatie van onze logistieke hubs. Daarmee zijn we nu in de allerlaatste fase van het afronden van de fusie van 2008. De oude IT faseren we uit. Er staat nu een innovatieve en veel robuustere IT-infrastructuur met digitaal gestuurde logistiek, de opmaat naar hét Royal FloraHolland platform, digitaal en logistiek. Ons digitale platform Floriday groeit met vraag en aanbod en in functionaliteit. Vorig jaar liep op jaarbasis al meer dan twee miljard euro directe omzet via Floriday. Met ons logistieke platform zetten we in op een hoge leverbetrouwbaarheid vanuit logistieke optimalisatie waardoor we van kweker tot koper op een efficiënte manier kunnen leveren. En we hebben een start gemaakt met tijdvaklevering, wat mogelijk is gemaakt dankzij orderpicken, waardoor er keuze is voor de klant voor wat betreft het aflevermoment.”

Een andere mijlpaal was de start in november van centraal veilen Roos. “We spreken al over centraal veilen vanaf de fusie in 2008. Toen noemden we het nog landelijk veilen. Roos is de grootste productgroep. Eind 2023 werd bijna 30 procent van de klokomzet centraal geveild.

Door het samenbrengen van meer vraag en aanbod, stimuleert Royal FloraHolland een optimale prijsvorming. Hiermee werken ze stap voor stap toe naar locatie-onafhankelijk veilen, waarin de drie logistieke hubs een cruciale rol vervullen. Voor de coöperatie was de beslissing van de Ledenraad om het standaard lidmaatschap in te ruilen voor vier typen Ledenpakketten een bijzondere mijlpaal. Deze zijn per 1 januari 2024 ingevoerd. Op het belangrijke thema duurzaamheid is eind maart 2024 het besluit genomen dat vanaf 2027 alle kwekers die handelen via Royal FloraHolland voorzien moeten zijn van een duurzaamheidscertificaat.


Redactie Floranews | 03-04-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS