maandag 20 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Minder normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Boskoop

Minder normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in Boskoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2023 metingen gedaan van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in het boomteeltgebied rond Boskoop. Het aantal normoverschrijdingen was lager dan in 2022. Ook waren de concentraties lager. Er is komende jaren nog wel een verdere afname nodig om te voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen die landelijk zijn gesteld in de Toekomstvisie duurzame gewasbescherming 2030.

In 2023 zijn er rond Boskoop in totaal 13 normoverschrijdingen waargenomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Alle normoverschrijdende stoffen die werden gevonden hebben een relatie met de boomteelt. Het ging met name om de werkzame stof metazachloor uit de onkruidbestrijdingsmiddelen Butisan en Springbok.

Andere stoffen waarmee de normen werden overtreden waren boscalid, abamectine en flumioxazim, de werkzame stoffen in respectievelijk Signum, Vertimec en Toki. Toki is een persistente herbicide dat alleen toegepast mag worden op onbeteeld terrein. Abamectine mag inmiddels alleen nog in bedekte teelten toegepast worden.

Archieffoto Boskoop 


Redactie Floranews | 19-03-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS