zondag 21 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren en tuinders

163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren en tuinders

De Tweede Kamer heeft donderdag 15 februari ingestemd met de verhoging van het budget voor de vestigingssteun voor jonge boeren en tuinders. Een amendement van het CDA voor de overheveling van 63 miljoen euro naar de vestigingssteun is met zeer grote meerderheid aangenomen. Daarnaast is de Tweede Kamer ook akkoord gegaan met het voorstel van het kabinet om 100 miljoen uit het transitiefonds toe te kennen aan de vestigingssteun. De vestigingssteun is een (directe) financiële ondersteuning voor de opvolger bij bedrijfsovername.

Gezien de Vermogens Versterkend Krediet-regeling (VVK) voor jonge boeren was beëindigd en daar nog budget beschikbaar was, pleitte NAJK de afgelopen periode voor de toevoeging van het budget aan de vestigingssteun. Zo zou het geld ten goede blijven komen aan de jonge boeren en tuinders. Eline Vedder van het CDA heeft daarop een amendement ingediend samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie en André Flach van de SGP. Op één politieke partij na, heeft de gehele Kamer ingestemd met dit amendement.

“Wij willen het CDA enorm bedanken voor hun inzet voor het indienen van dit amendement. Daarnaast willen we ook de mede indieners, ChristenUnie en SGP van harte bedanken en natuurlijk de Tweede Kamer voor hun grote steun. Dat op één partij na, alle partijen voor dit amendement hebben gestemd, zien wij echt als een positief signaal uit de Tweede Kamer. Zij zien de jonge boeren staan en geven de jonge boeren hiermee een zetje in de rug”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Met Prinsjesdag had het kabinet al voorgesteld 100 miljoen euro uit het transitiefonds te besteden aan jonge boeren. De Tweede Kamer heeft daar nu mee ingestemd. Meijer: “Wij willen het kabinet, en specifiek minister Adema, hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de jonge boeren.”

De vestigingssteun is er voor jonge boeren en tuinders die een bedrijf hebben overgenomen. “Net na de bedrijfsovername is de financieel moeilijkste periode voor jonge boeren. In deze periode is het bedrijf daarom enorm kwetsbaar. Dit terwijl de jonge boer vooruit wil en zijn of haar bedrijf wil door ontwikkelen. De vestigingssteun is een steun in de rug in de periode dat de bedrijven dat nodig hebben.”, aldus Meijer.

Vanuit het GLB was er zo’n 25.000 euro per bedrijfsovername beschikbaar. Met de toevoeging van 163 miljoen euro zal dit bedrag waarschijnlijk verhogen naar 80.000 euro. Voordat het definitief is, moet dit besluit nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hier wordt half maart over gestemd.


Redactie Floranews | 16-02-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS