dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo FN TOP add

Officiële kick-off Demoveld X Bollenjongens

Officiële kick-off Demoveld X Bollenjongens

Woensdag 17 januari was de officiele start van het project Demoveld X Bollenjongens, een project waarbij in Hillegom praktijkonderzoek gedaan wordt naar natuurinclusieve bollenteelt en andere manieren van telen. De dag vormde ook het beginpunt voor het ontwerpen van een groter Fieldlab waarin het demoveld wordt opgeschaald naar een regionale proeftuin. Het demoveld is voor zowel ondernemers als publiek te bezoeken.

Hillegom is de homebase van het demoveld, beschikbaar gesteld door één van de Bollenjongens. Op het demoveld doen studenten van HAS green academy samen met de Bollenjongens en Living Lab B7 onderzoek naar natuurinclusieve bollenteelt. Wat is natuurinclusief telen precies? Hoe geef je deze manier van telen vorm? Wat heb je daar voor nodig en tot op welke hoogte kan je als teler meegaan zodat het ook nog rendabel is. De nadruk bij het onderzoek ligt op het versterken van natuurlijke processen waar bollentelers gebruik van kunnen maken - functionele agrobiodiversiteit -, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bodemweerbaarheid. Naast een onderzoeksplek is het demoveld ook een demonstratieplek, voor telers maar ook zeker voor inwoners van de Duin- en Bollenstreek. Tijdens verschillende open dagen is iedereen welkom.

Activiteiten op het demoveld

De afgelopen tijd is er veel gebeurd op het demoveld: de bodem is gereset i.c.m. inundatie, de grond is klaargemaakt, zijn de tulpenbollen – veel later dan gepland vanwege de vele regenval – de grond ingegaan en is er als proef houtvezel op het veld aangebracht. Hiermee wordt onderzocht of onkruid onderdrukt kan worden. De praktijk leert ook al in dit stadium dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen essentieel zijn. Het weer speelt een grote rol bij de tulpenteelt, dus de vele regen en het laat planten hebben invloed op het gehele proces.

GreenportCAFÉ: Demoveld X Bollenjongens

Tijdens het GreenportCAFÉ was een select gezelschap aanwezig om het verhaal rondom het demoveld te horen. De presentaties van onderzoekers en studenten van de HAS gingen in op de ‘why’ en ‘how’ van het project. De studenten vertelden vol enthousiasme over hun proefopzet voor een meerjarenonderzoek én een nulmeting. In februari start een nieuwe lichting studenten die verder gaan met het onderzoek op het demoveld.

Geprikkeld door de presentaties kon de vraag ‘Wat gebeurt er na het jaar demoveld?’ niet uitblijven. Een Fieldlab aanvraag is het antwoord op deze vraag.

Fieldlab aanvraag

Om het demoveld op te schalen tot een regionale proeftuin voor duurzame teeltmaatregelen werkt Greenport Duin- en Bollenstreek samen met HAS green academy, bollentelers en melkveehouders aan een ontwerpplan voor een Fieldlab Bollenstreek. Voor het ontwerpen van dit fieldlab is een EIP-subsidie toegekend die samenwerkingsverbanden steunt een ontwerpplan te maken voor een fieldlab gericht op een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Het Fieldlab Bollenstreek moet ruimte bieden voor teeltexperimenten en sociale innovatie waarmee wordt bijgedragen aan een gezonde agrarische sector voor de hele Bollenstreek. In het Fieldlab Bollenstreek wordt ook de melkveehouderij betrokken, omdat de verwachting is dat bollenteelt en melkveehouderij elkaar kunnen versterken bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Het Fieldlab Bollenstreek is aanzienlijk groter, waarbij het demoveld op locatie blijft bestaan en onderdeel wordt van het Fieldlab Bollenstreek. Een eerste subsidie is toegekend voor het maken van het ontwerp. Medio 2024 dienen we de subsidie-aanvraag in voor de realisatie en opschaling.

Project partners

Het project Demoveld X Bollenjongens is een initiatief van Greenport Duin- en Bollenstreek, Living Lab B7, de Bollenjongens en Agrifirm-GMN. Aan het ontwerpplan voor een Fieldlab Bollenstreek werken Greenport Duin- en Bollenstreek, HAS green academy, WAM Pennings en C Duineveld en Zonen, met ondersteuning van andere partijen waaronder Agrifirm-GMN en Living Lab B7.


Redactie Floranews | 22-01-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS