woensdag 29 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Bloemenbureau Holland houdt nieuwe draagvlaktoets AVV onder handelspartijen

Bloemenbureau Holland houdt nieuwe draagvlaktoets AVV onder handelspartijen

In de week van 15 tot en met 21 januari 2024, kunnen (groot)handelaren zich in een online draagvlaktoets opnieuw uitspreken over de toekomst van Bloemenbureau Holland. Royal FloraHolland heeft eerder besloten om met ingang van 2025 niet langer de benodigde gelden te incasseren bij kopers en verkopers, waardoor het voortbestaan van BBH op de tocht staat. RFH en VGB proberen nu via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), waardoor alle in Nederland gevestigde kwekers en handelaren in sierteeltproducten verplicht zijn een afdracht te doen (enkele productgroepen worden uitgesloten), BBH voor de sector te behouden. 

In maart/april 2023 stemden de handelsbedrijven tegen een AVV vanwege de voorgestelde heffingsgrondslag op basis van inkoopwaarde. Begin september werd door een vertegenwoordigende groep van handelsbedrijven echter een akkoord bereikt over een nieuwe heffingsgrondslag op basis van de verkoopomzet. De door kwekers uitgebrachte stemmen in de draagvlaktoets van maart/april 2023 zijn en blijven rechtsgeldig. Omdat zij zich in overgrote meerderheid uitspraken voor een AVV is een nieuwe draagvlaktoets alleen onder handelaren voldoende om uiteindelijk een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor kwekers en handelaren te kunnen indienen.

Nieuwe heffingsgrondslag

Uitgangpunt voor de initiatiefnemende handelspartijen is een heffingsgrondslag voor de handel die simpel en uitvoerbaar is. Op basis van de nieuwe grondslag wordt geheven over de totale verkoopomzet op holdingniveau van in Nederland gevestigde handelsbedrijven. Dus niet langer op de inkoopwaarde. (Groot)handelspartijen dragen af over de geconsolideerde omzet, wanneer zij meer dan 50 procent van de totale omzet realiseren uit de handel in bloemen en kamerplanten. De nieuwe heffingsgrondslag kent drie staffels: 0,06 procent over de eerste 33 miljoen euro totale verkoopomzet, gevolgd door 0,05 procent over de verkoopomzet tussen 33 miljoen en 150 miljoen euro. Daarboven geldt een tarief van 0,03 procent over de geconsolideerde verkoopomzet.

Online stemming
De nieuwe heffingsgrondslag voor handelspartijen ligt voor in de komende draagvlaktoets. Directeuren, eigenaren en directeuren-grootaandeelhouders van in Nederland gevestigde handelsbedrijven kunnen van 15 tot en met 21 januari 2024 deelnemen aan een online stemming. De draagvlaktoets wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Motivaction.


Redactie Floranews | 12-01-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS