zondag 21 juli 2024
FN TOP add FN TOP logo

Brancheregeling voor bloemen en planten met Afvalfonds Verpakkingen verlengd

Brancheregeling voor bloemen en planten met Afvalfonds Verpakkingen verlengd

De brancheregeling voor bloemen en planten met het Afvalfonds Verpakkingen is met 2 jaar verlengd tot en met 2025. De regeling houdt onder andere rekening met het hoge exportpercentage in de sierteeltsector en zorgt daarmee voor een forse vereenvoudiging van de uitvoering van de Afvalbeheerbijdrage in de sierteelt. De regeling beperkt de administratieve lasten, maar zorgt wel voor een reële bijdrage aan het Afvalfonds. De regeling is in goede samenwerking tussen Royal FloraHolland en de VGB met het Afvalfonds Verpakkingen tot stand gekomen. De huidige regeling werkt volgens de partijen naar tevredenheid en is daarom vrijwel ongewijzigd met twee jaar verlengd.

Nederlandse bedrijven betalen via het Afvalfonds Verpakkingen een afvalbeheerbijdrage voor de verpakkingen die zij op de Nederlandse markt brengen. De regeling voor bloemen en planten houdt onder andere rekening met het hoge exportpercentage door het toepassen van een kortingspercentage door de eerste schakel kweker of importeur van 80 procent. Hierdoor is de uitvoering sterk vereenvoudigd ten opzichte van de algemene regeling van het Afvalfonds Verpakkingen. Daarnaast gelden automatisch de lagere bedrijfsverpakkerstarieven voor de deelnemende bedrijven.

Eigen verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aangifte blijft ongewijzigd en ligt bij de individuele kweker of importeur. Sierteeltbedrijven hebben voordeel bij de regeling als zij meer dan 50.000 kg verpakkingen per jaar toevoegen en/of importeren op de Nederlandse markt. 

bron en foto: Royal FloraHolland


Redactie Floranews | 09-01-24 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS