dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Royal FloraHolland verhoogt tarieven leden en niet leden

Royal FloraHolland verhoogt tarieven leden en niet leden

Royal FloraHolland verhoogt zowel haar tarieven voor kopers als voor aanvoerders. De veiling stelt dat de kosten net als bij veel andere ondernemingen de afgelopen twee jaar snel zijn toegenomen door onder andere inflatie, CAO-afspraken en een hogere energierekening. "Uiteraard is dit van invloed op onze tarieven in 2024. We sturen continu op kostenbesparingen en het voorkomen van kostenverhogingen. Daarom voeren we al langer grootschalige, concrete maatregelen door in onze organisatie met het oog op kostenbeheersing. De uitvoering daarvan kost echter tijd."

Daarnaast stelt de veiling dat de investeringen in Floriday en in digitalisering toenemen, maar ook in verduurzaming en de ontwikkeling en het onderhoud van vastgoed. “Uiteindelijk heeft de gehele sector voordeel bij de noodzakelijke investeringen die wij nu versneld doen in onze IT-systemen, -processen en vastgoed.”

De tariefswijzigingen voor leden (kopers) zijn onlangs door de Ledenraad goedgekeurd. De directie besluit over de tarieven die gelden voor niet-leden (aanvoerders).

De belangrijkste tariefwijzigingen 2024 voor leden (kopers) zijn:

 • Invoering van één elektriciteitstarie. Het verschil tussen hoog en laag tarief komt te vervallen.
 • Verhoging van transactieheffing van 1,58 naar 1,75 euro per transactie (kortingen ongewijzigd).
 • Verhoging tarief KOA-tribunewerkplek van 49,00 naar 52,80 euro per maand.
 • Verhoging tarief KOA-aansluiting van 37,50 naar 40,45 euro per maand.
 • Verhoging van tarieven voor diverse logistieke middelen met gemiddeld 6,3 procent.
 • Verhoging van de overige tarieven met 7,8 procent volgens DPI-index.
 • Verhoging van de huurtarieven box- en kantoorruimte conform contract met 4,6 procent (CPI-index).

Belangrijkste tariefwijzigingen voor niet-leden (aanvoerders) voor 2024 zijn:

 • Vaste verenigingskosten van 600 euro (voorheen 250 euro) voor hoofdnummers en 300 euro voor subnummers.
 • Variabele verenigingskosten percentage wordt iets verhoogd van 0,5 naar 0,6 procent.
 • De maximale omzet drempel voor de variabele verenigingskosten wordt 1.100k euro in plaats van 1.050k euro.
 • Verhoging van tarieven voor diverse logistieke middelen met gemiddeld 6,3 procent.
 • Verhoging van tarieven van logistieke diensten met 7,8 procent.
 • Introductie bij Connect Logistiek van een ‘koper niet open’ tarief van 2,44 euro (opslag gekoeld) en van 1,46 euro (opslag ongekoeld) indien aflevering niet mogelijk is omdat de koper de partijen niet in ontvangst kan nemen.
 • Karheffing klok wordt 12,13 euro (voorheen 11,25 euro), de karheffing direct wordt 3,16  euro (voorheen 2,93 euro)
 • Partijheffing klok wordt 1,96 euro (voorheen 1,82 euro)
 • Over de waarde van kloktransacties betaal je volgend jaar 7,6 procent (voorheen 6,35 procent).
 • Over de waarde van je Klokvoorverkoop transacties betaal je volgend jaar 8 procent (voorheen 6,55 procent).
 • Over de waarde van je directe transacties betaal je volgend jaar 2,7 procent (gelijk aan 2023).

Ook zijn de voorwaarden voor het aanvoeren voor niet-leden aangescherpt. Zo moet je assortiment toegevoegde waarde bieden ten opzichte van het bestaande assortiment. Ook moet je minimale verwachte jaarlijks omzet 50.000 euro zijn. Wat tussen de 10 en 30 procent van je totale jaarlijkse productomzet is.

Alle tarieven voor 2024 zijn terug te vinden op de website van Royal FloraHolland. 


Redactie Floranews | 12-12-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS