dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add FN TOP logo

Nieuw Centrum Weerbare Sierteeltsector in Naaldwijk

Nieuw Centrum Weerbare Sierteeltsector in Naaldwijk

Burgemeester Bouke Arends heeft samen met Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland, en Dick van der Ende van Politie-eenheid Den Haag het nieuwe Centrum Weerbare Sierteeltsector geopend. Het centrum bevindt zich op de locatie van Royal FloraHolland in Naaldwijk. Met het centrum beogen de partners de operationele samenwerking rond ondermijning in de sierteelt zo goed mogelijk te faciliteren.

Het Centrum Weerbare Sierteeltsector biedt een ontmoetingsplek en aantal werkplekken voor medewerkers van de samenwerkingspartners binnen de publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector. “Door de krachten te bundelen vormen we gezamenlijk zowel met de overheidsdiensten als met de ondernemers een sterk front tegen de ondermijnende criminaliteit en houden we ook de sierteeltsector sterk en veilig”, aldus burgemeester Bouke Arends bij de opening van het centrum.

In deze aanpak werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en ook controles op en om de locaties van Royal FloraHolland. Dit is het tweede centrum, sinds april 2022 is er al een locatie in Aalsmeer.

Misbruik van de kracht van de sector
De sterke exportpositie van de sierteelt heeft een keerzijde. De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht van de sector voor o.a. smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen. Ook arbeidsuitbuiting valt binnen de aanpak Weerbare Sierteeltsector.


Redactie Floranews | 05-12-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS