dinsdag 23 juli 2024
FN TOP logo FN TOP add

Controles op veilinglocaties tegen criminele inmenging sierteeltsector

Controles op veilinglocaties tegen criminele inmenging sierteeltsector

Op 28 en 29 november zijn op de Royal FloraHolland veilinglocaties Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg zogeheten Transport Facilitated Organized Crime-controles (TFOC) gehouden. De controles worden gehouden om criminele inmenging in de sierteeltsector tegen te gaan.

De politie Den Haag, politie Amsterdam en de Landelijke Eenheid voerden samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie, twee dagen lang controles uit. Dit deden zij in samenwerking met de toezichthouders van de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland.

Tijdens de controles zijn 9 bedrijven bezocht. Daarbij zijn in een aantal gevallen signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en/of overtreding van het reglement van Royal FloraHolland vastgesteld. In totaal 140 vrachtwagens werden volledig onderzocht, waarbij onder andere alle papieren gecontroleerd werden en gecontroleerd is of bijvoorbeeld de rij- en rusttijden overtreden werden. Met speciale speurhonden werd gezocht naar eventueel verboden vracht. Meer dan 10 processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen. Bij een aantal bedrijven zal nog nader onderzoek volgen omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en er mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap. Tot slot werd een gestolen trailer teruggevonden en een partij Poolse sigaretten in beslag genomen waarover geen accijns betaald werd. Van de controles zijn 100 informatiemutaties opgemaakt.

Naast de uitgevoerde controles waren de acties met name gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens de bedrijfsbezoeken werden gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal FloraHolland. Omdat deze werknemers en werkgevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander signaleren wanneer er dingen afwijken van het normale en mogelijk een indicatie zijn van criminele activiteiten. Door de gevaren te bespreken en tips te geven over het herkennen en melden van signalen, worden bedrijven in de sector niet alleen bewuster, maar ook weerbaarder. De bedrijfsbezoeken zorgen er zo voor dat de sector en de overheid nog beter samenwerken om criminele inmenging te bestrijden.

Onder de noemer Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sector samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus ligt daarom op preventie door ondernemers te helpen weerbaar te worden, van kennis te voorzien om signalen van criminaliteit te herkennen, misstanden te melden en het doen van controles.


Redactie Floranews | 04-12-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS