dinsdag 23 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP logo

Glastuinbouw hoopt op perspectief voor ondernemers

Glastuinbouw hoopt op perspectief voor ondernemers

Glastuinbouw Nederland hoopt dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen uiteindelijk leidt tot stabiliteit. Een betrouwbare overheid die ondernemers helpt te bouwen aan een financieel rendabele topsector. De uitslag vormt een politieke aardverschuiving in Den Haag en laat zien dat bestaanszekerheid weer voorop moet staan. "Een sterke glastuinbouw is daarbij belangrijk. Om voldoende, betaalbaar en gezond voedsel te produceren, maar ook om voor een gelukkigere maatschappij te zorgen waarin bloemen en planten een groene en gezonde leefomgeving creëren", stelt Glastuinbouw Nederland.

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland: “Deze uitslag is een duidelijke maatschappelijke roep om bestaanszekerheid. Een sterke glastuinbouwsector in Nederland draagt daar als derde mainport van ons land zowel economisch als qua werkgelegenheid aan bij. Maar ook met zijn verse groenten en fruit en prachtige bloemen en planten wil de glastuinbouw werken aan een gezonder en gelukkiger Nederland. Want betaalbare toegang tot gezonde voeding en bloemen en planten die ons welzijn verhogen, zijn onderdeel van ieders bestaanszekerheid.”

Bom-Lemstra nodigt de nieuwe Kamer uit in te zetten op circulaire migratie voor goed en mensgericht werkgeverschap waarbij we misstanden voorkomen. “Het belang van internationale werknemers in de Nederlandse economie, waaronder de glastuinbouw, mag niet worden onderschat. Ondanks onze blijvende inzet op het opleiden en verder ontwikkelen van onbenut arbeidspotentieel in Nederland, blijven internationale werknemers nodig om onze (maak)economie draaiende te kunnen houden. Arbeidsmigratie is onderdeel van onze gezonde handelseconomie.”

Energietransitie
De glastuinbouwsector blijft actief werken aan verdere verduurzaming, bijvoorbeeld op het gebied van energie, water en arbeid. Zo tekende Glastuinbouw Nederland het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030, waarin is afgesproken dat de sector in 2040 klimaatneutraal is. “De energietransitie mag niet stil komen te vallen. De sector hoopt daarom op een constructieve samenwerking met deze nieuwe Tweede Kamer om koploper te blijven,” benadrukt Bom-Lemstra.

Economie en duurzaamheid hand in hand
Eerder riep de glastuinbouw politieke partijen al op het potentieel voor gezondheid en geluk te verzilveren. De glastuinbouw kan volgens de voorzitter van Glastuinbouw Nederland bij uitstek een bijdrage leveren aan de welvaart en gezondheid van de samenleving en omgeving in Nederland. “Op betaalbare wijze, zodat iedereen in ons land kan profiteren van gezondheid en geluk”, zo stelt Bom-Lemstra.

 

 


Redactie Floranews | 23-11-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS