dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Tuinders en boeren die willen afbouwen of stoppen, kiezen vaker voor VVD, BVNL en NSC

Tuinders en boeren die willen afbouwen of stoppen, kiezen vaker voor VVD, BVNL en NSC

Uit verkiezingspeilingen onder boeren en tuinders komt naar voren dat BBB bovenaan staat met 65 procent van de stemmen. De overige partijen staan dicht bij elkaar. Inmiddels zijn er twee peilingen gehouden door Agridirect. Deze twee ontlopen elkaar bijna niet. Waar in de eerste peiling de SGP nog als tweede partij uit de bus kwam is dat nu de VVD met 7 procent, gevolgd door SGP met 6 procent en CDA met 5 procent. Daarna volgen NSC, BVNL en PVV.

Als we naar de toekomstintenties van de boeren en tuinders kijken valt op dat de BBB met name kan rekenen op stemmen van agrariërs die het bedrijf willen uitbreiden ofwel laten opvolgen. Van de stoppers/afbouwers stemt ‘slechts’ 59 procent op BBB. Dit is nog steeds het grootste deel, maar in verhouding stemmen de stoppers/afbouwers vaker VVD (12 procent), BVNL (12 procent) en NSC (9 procent).

Kijkend naar de omvang van de bedrijven kijken, valt op dat binnen de groep kiezers van BBB de agrariërs met een gemiddelde bedrijfsomvang bovenmatig vertegenwoordigd zijn. Daarentegen zijn binnen de VVD- en SGP-kiezers vooral de grotere bedrijven bovenmatig vertegenwoordigd. Wat betreft de kiezers van NSC geven met name de boeren en tuinders met een kleinere bedrijfsomvang de voorkeur.

De boeren en tuinders onder de 60 jaar stemmen relatief vaker op BBB en SGP. Daarentegen zijn de boeren en tuinders van 60 jaar of ouder naar verhouding goed vertegenwoordigd bij CDA en NSC.

Tenslotte is het peilingsresultaat afgezet tegen de opvolgsituatie die AgriDirect vastlegt indien het bedrijfshoofd 50 jaar of ouder is. Van de boeren en tuinders die een opvolger hebben, stemt 70 procent BBB. De agrariërs die (nog) geen opvolger hebben kiezen naar verhouding vaker voor VVD en NSC.

Bron: AgriDirect verkiezingspeiling


Redactie Floranews | 02-11-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS