vrijdag 1 december 2023
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Fiscale maatregelen glastuinbouw worden flink teruggeschroefd

Fiscale maatregelen glastuinbouw worden flink teruggeschroefd

De Tweede Kamer wil, op initiatief van ChristenUnie, VVD en CDA, de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw flink terugschroeven. Zo komt er een afbouwpad van tien jaar in plaats van vijf voor het verlaagd tarief tuinbouw en een jaarlijkse herbeoordeling van de inperking van WKK-vrijstellingen. Ook is een extra hoge CO2-heffing in het sectorsysteem om deze versoepeling in WKK-maatregelen te dekken van tafel. Dit betekent een aanzienlijke lastenverlichting voor kleinere, middelgrote en extensieve familiebedrijven. Het is nog wel wachten op fiat vanuit de Eerste Kamer. 

Op de laatste dag voor het verkiezingsreces stemde de Kamer over het Belastingplan 2024, waar ook de Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw onderdeel van is. Het wetsvoorstel stelde aanvankelijk voor om per 2025 de WKK-inputvrijstelling in te perken en in vijf jaar tijd het verlaagd tarief tuinbouwtarief ketelgas volledig af te bouwen. Dit zou volgens Glastuinbouw Nederland een lastenstijging van 24 miljoen euro in 2019 naar 740 miljoen in 2030 betekenen.

Nadat er op 5 oktober al kamerbreed kritische vragen gesteld werden over het wetsvoorstel, hebben ChristenUnie, VVD en CDA de handschoen opgepakt. Met steun van PVV, BBB, SGP, Groep-Van Haga, JA21, lid-Den Haan en lid-Omtzigt zijn twee belangrijke amendementen aangenomen. Het eerste amendement verlengt het afbouwpad voor het verlaagd tarief tuinbouw van vijf naar tien jaar. Het tweede amendement voorziet in een jaarlijkse evaluatie van het inperken van de WKK-inputvrijstelling. Het recente voorstel van het kabinet om met een hogere CO2-heffing deze versoepeling in WKK-maatregelen te financieren, is met dit amendement uit het wetsvoorstel verdwenen. 

Rekentool

Glastuinbouw Nederland heeft in samenwerking met Agro-Energy een rekentool geüpdate, waarmee ondernemers de financiële impact van deze aanpassingen kunnen berekenen. Het gaat hierbij om het invoeren van het CO2-sectorsysteem, het uitfaseren van het verlaagd tarief tuinbouw en het inperken van de WKK-vrijstelling. 


Redactie Floranews | 30-10-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS