woensdag 6 december 2023
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Intentieovereenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen Royal FloraHolland getekend

Intentieovereenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen Royal FloraHolland getekend

Royal FloraHolland, Politie, Brandweer en de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn willen met elkaar komen tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein van Royal FloraHolland. Hiertoe hebben zij 25 september een intentieverklaring getekend.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, bestaat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO )-B). In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Deze vorm van samenwerken wordt binnenkort ook toegepast voor het bedrijventerrein Royal FloraHolland in Aalsmeer en Uithoorn.

Vlnr Anco Pothuizen (Brandweer), Harry Brockhoff (VVE), Margriet Hendriks (Politie), Steven van Schilfgaarde (Royal FloraHolland), Pieter Heiliegers (gemeente Uithoorn) en Gido Oude Kotte (gemeente Aalsmeer) Foto Menno Ridderhof

Om te komen tot een breed gedragen plan van aanpak, krijgen de ondernemers op het bedrijventerrein het verzoek een enquête invullen. Een werkgroep bestaande uit diverse ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente, politie en brandweer gaat vervolgens met het plan van aanpak aan de slag.

Burgemeester Gido Oude Kotte namens gemeente Aalsmeer en Burgemeester Pieter Heiliegers namens gemeente Uithoorn tekenden samen met Marjolein Hendriks namens de Politie-eenheid Amsterdam en Anco Pothuizen namens de Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland , Steven van Schilfgaarde (Royal FloraHolland) en Harry Brockhoff (VVE) de intentieovereenkomst. Zij zijn blij met de intensievere samenwerking: "Een veilige leef- en werkomgeving heeft vanzelfsprekend onze bijzondere aandacht. Veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van leven en werken en voor de kwaliteit van onze gemeenten. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een mooi middel om met elkaar afspraken te maken over hoe we met elkaar samenwerken en ieder vanuit zijn eigen rol, de werkomgeving schoon, prettig en veilig kunnen houden."

Samenwerken op het gebied van veiligheid vindt al langer plaats op het bedrijventerrein van Royal FloraHolland. Dit vindt plaats vanuit de aanpak Weerbare Sierteeltsector. Samen met gemeenten en diverse overheidsdiensten wordt criminaliteit in de sierteelt aangepakt. De focus ligt vooral op smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. 

 


Redactie Floranews | 26-09-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS