dinsdag 23 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Provincie Zuid-Holland kent subsidie toe voor berekenen footprint teeltbedrijven

Provincie Zuid-Holland kent subsidie toe voor berekenen footprint teeltbedrijven

Kwekers in Greenport West-Holland kunnen tot eind dit jaar subsidie krijgen voor het berekenen van de footprint van hun producten. Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een subsidie toegekend aan Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability, dat de berekening uitvoert. Per productgroep kunnen maximaal drie telers meedoen aan de subsidieregeling. Doel van de subsidie is dat een beter inzicht ontstaat van de footprint per productgroep.

De footprint van tuinbouwproducten komt steeds meer in de belangstelling te staan bij primaire ondernemers en afnemers. Daarnaast is inzicht in de footprint voor telers de basis om het productieproces te verbeteren en te verduurzamen. Maar wat is per productgroep een haalbare footprint, en hoe presteren individuele ondernemers ten opzichte van hun collega's? Op deze vragen is tot heden niet altijd antwoord. Daarom dienden Greenport West-Holland en Greenhouse Sustainability een subsidieverzoek in voor het maken van een indicatieve benchmark. Deze subsidie is door Provincie Zuid-Holland toegekend.

In ruil voor het anoniem mogen verwerken van de resultaten in de benchmark, ontvangt een ondernemer een korting van 2.000 euro om een footprintberekening van een product te laten uitvoeren. Ondernemers krijgen daarvoor een product footprintberekening over het jaar 2022 met inzicht in zestien milieu-impactcategorieën; in de benchmark worden de resultaten geanonimiseerd. 

Willem Kemmers van Greenport West-Holland (r): "We beginnen nu met een beperkt aantal berekeningen, maar dat geeft al wel een globaal inzicht in de milieu-impact van het tuinbouwcluster van die producten." Henri Potze van Greenhouse Sustainability (l): "De berekening is geen waardeoordeel, maar geeft wel aan waar de grootste kansen liggen voor duurzaamheidsmaatregelen."


Redactie Floranews | 18-09-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS