zaterdag 22 juni 2024
FN TOP logo FN TOP add

Tweede fase in onderzoeksproject voorzuivering ondergrondse waterberging Boskoop

Tweede fase in onderzoeksproject voorzuivering ondergrondse waterberging Boskoop

Binnen Greenport Boskoop wordt de volgende stap gezet naar zelfvoorzienendheid voor gietwater. Het vooronderzoekstraject bij de deelnemende bedrijven is inmiddels afgerond en de TU Delft start nu met zogenaamde kolomproeven met zand en actiefkool voor voorzuivering. Greenport Boskoop heeft begin dit jaar ambitieuze stappen gezet met de start van het driejarig projectonderzoek naar een circulaire schoonwatervoorziening in de boom-en sierteelt Greenport Boskoop.

Noodzakelijk omdat voldoende goed gietwater geen vanzelfsprekendheid meer is. Klimaatverandering vraagt dat we op een andere manier met water omgaan. Innovatieve oplossingen zoals ondergrondse waterbergingen dragen bij aan zelfvoorzienendheid. Het onderzoek focust zich met name op het zuiveringsproces. Dit met doel om, naast schoon water van het kasdek, ook water van de open teelt of pot-en containerteelt op te slaan in de bodem. Het vooronderzoek is afgerond en TU Delft start met de tweede fase in het onderzoek.

Het onderzoeksproject wordt naast de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en tien innovatieve kwekers uit het gebied mede mogelijk gemaakt door LTO Noord, Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Groene Hart Werkt en Hagelunie.

Vooronderzoeken

Bij de tien kwekers hebben de afgelopen periode vooronderzoeken plaatsgevonden. De focus lag hierbij op de technische haalbaarheid van ondergrondse opslag en een algemene gebiedsbeschrijving. De deelnemende groep geeft een goede steekproef. De bedrijven hebben een grote variëteit in oppervlakte, teeltsystemen, watersystemen en waterbehoeften. Projectleider Hans Merton, senior adviseur bij Acaciawater is enthousiast: "De samenwerking met de deelnemende kwekers levert daarmee een prachtige kans om ondergrondse waterberging in de regio Boskoop vorm te geven".

Start kolomproeven
TU Delft is gestart met kolomproeven. Met behulp van deze kolomproeven wordt onderzocht in hoeverre een zand- en actiefkoolfilter geschikt is om restanten gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen uit het opgevangen water uit de pot- en containerteelt. Tevens geven de kolomproeven een indicatie hoe lang het filter goed zal blijven werken. Naar verwachting zijn de uitkomsten daarvan dit najaar gereed. Daarna volgt de bouw van een pilotinstallatie waarmee water van de containervelden gezuiverd wordt. De werking van de pilotinstallatie zal intensief worden gemonitord. Indien de resultaten positief zijn kan in de toekomst het zuiveringsconcept daadwerkelijk worden ingezet voor de ondergrondse opslag van het opgevangen water. Op deze manier ontstaat er in de diepere ondergrond een zoetwaterbel die aangesproken kan worden als beregeningswater in de zomerperiode.


Redactie Floranews | 14-08-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS