donderdag 30 november 2023
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Resultaat KijK-onderzoek: Energiezuinige belichting bloeiende potplanten zonder inzet remmiddelen

Resultaat KijK-onderzoek: Energiezuinige belichting bloeiende potplanten zonder inzet remmiddelen

Voor een duurzame teelt van potplanten onder glas moet het energieverbruik en remmiddelengebruik worden verminderd. In het onderzoek ‘Energiezuinige belichting bloeiende potplanten zonder inzet van remmiddelen’ zijn zeven proefrondes uitgevoerd in de klimaatcellen bij Plant Lighting met kalanchoë en in één van de rondes ook met potchrysant. Het onderzoek is eerder dit jaar afgerond.

Doelstelling van eht onderzoek was om tot een energiezuinig teeltconcept voor bloeiende potplanten (kalanchoë) te komen. En tevens bij te dragen aan beperking van de noodzaak tot inzet van remmiddelen. Telers krijgen door het onderzoek handvatten om minder te kunnen belichten, meer natuurlijk licht te kunnen gebruiken en met UV-B energiezuinig op compactheid te sturen.

Naast energiezuinig telen zijn plantvorm en generativiteit belangrijk bij bloeiende potplanten zoals kalanchoë, potroos en potchrysant, maar ook perkplanten en snijbloemen (o.a. chrysant). De planten moeten een volle, compacte vorm hebben met veel zijscheuten en knoppen. Hiervoor worden remmiddelen gebruikt en andere methoden zoals een hogere intensiteit belichting, een langere dag, meer blauw licht en een negatieve DIF.

Om energiezuinig en zonder remmiddelen te kunnen telen, lijken er kansen te liggen door een juiste belichtingsstrategie. Licht heeft een grote invloed op plantontwikkeling, vorm en bloei. Lopend onderzoek aan kalanchoë bij Plant Lighting heeft tot nu toe aangetoond dat het juiste spectrum belichting onder winterse omstandigheden doorwas kan voorkomen en een redelijke plantvorm en generativiteit oplevert zonder remmiddelen. Het onderzoek heeft onder andere een spectaculair effect van UV-B licht op compactheid aangetoond. Ook zijn concrete vragen naar voren gekomen die kansen bieden voor elektrabesparing.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen wat betreft het LED-spectrum voor kalanchoë:

  • Een aandeel blauw in het spectrum rond 13 procent;
  • Indien in de kas onder belichting wordt gewerkt is een klein aandeel witte LED’s prettig voor het oog;
  • Een klein aandeel verrood (5 procent);
  • Verrood tijdens de hele afkweek blijven belichten;
  • UV-B wordt interessant als alternatief voor remmiddelen zodra er energetisch efficiëntere en betaalbare lichtbronnen beschikbaar komen.

Het artikel over de resultaten is te vinden via deze link

bron: Kennis in je kas


Redactie Floranews | 08-08-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS