woensdag 27 september 2023
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Overeenstemming over toekomst Bloemenbureau Holland en collectieve communicatie sierteeltsector

Overeenstemming over toekomst Bloemenbureau Holland en collectieve communicatie sierteeltsector

De Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Royal FloraHolland (RFH) en Bloemenbureau Holland (BBH) zitten op één lijn over de toekomst van Bloemenbureau Holland. In april lukte het niet om draagvlak voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de financiering van collectieve communicatie via BBH te realiseren voor zowel kwekers als handel. Zowel VGB, namens de handelsbedrijven als RFH, namens de kwekers, hebben altijd aangegeven groot voorstander te zijn van collectieve communicatie voor de sierteeltsector. Daarom zijn de partijen samen met BBH in gesprek gebleven om te zoeken naar een oplossingsrichting. Er is nu overeenstemming bereikt over de vernieuwde invulling en focus van BBH en over de financiering op basis van een gelijk speelveld voor zowel handel als kwekers.

Op basis van de uitkomst van deze gesprekken heeft het bestuur van BBH besloten dat de focus van BBH verschuift naar bredere sectorcommunicatie. Niet alleen consumenten communicatie en consumentenonderzoek in Nederland, maar ook gerichte communicatie over relevante thema’s in de belangrijke Europese afzetmarkten voor de sierteelt. Zowel voor de consument als voor het maatschappelijk draagvlak. Er was al een positieve draagvlaktoets voor een AVV voor kwekers VGB ondersteunt nu ook de ontwikkeling van een nieuwe draagvlaktoets voor handelsbedrijven.

De komende periode gaan VGB, RFH en BBH de nadere detaillering uitwerken voor de nieuwe koers en in het bijzonder sectorcommunicatie alsmede de verdere invulling van de heffingsgrondslag. Daarna zal wederom een draagvlaktoets worden gehouden, waarna bij positieve uitkomst kan worden overgegaan tot een AVV aanvraag. Om deze periode te overbruggen is door de Ledenraad van RFH toegezegd de inning na 1 januari 2024 tijdelijk voort te zetten tot 1 januari 2025. 


Redactie Floranews | 10-07-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS