zaterdag 22 juni 2024
FN TOP logo FN TOP add

Meer inspecties op Mandevillasoorten voor Verenigd Koninkrijk

Meer inspecties op Mandevillasoorten voor Verenigd Koninkrijk

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft in samenspraak met de keuringsdiensten besloten om de inspecties op Mandevillasoorten die bestemd zijn voor het Verenigd Koninkrijk te intensiveren vanaf 11 juli 2023. Aanleiding hiervoor is dat het Verenigd Koninkrijk het afgelopen half jaar veel vaker de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, aangetroffen heeft op Mandevilla (Dipladenia) uit Nederland.

In de eerste 6 maanden van 2022 werd het organisme 8 maal ontdekt. Dit jaar is het organisme al 21 keer ontdekt. En dit terwijl het aantal zendingen Mandevilla in 2023 juist afgenomen is ten opzichte van vorig jaar. Bemisia tabaci is een Q-organisme (quarantaineorganismen die niet of heel beperkt in de EU voorkomen), waarvoor een 0 tolerantie geldt. 

“De NVWA wijst er nogmaals op dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur is om ervoor te zorgen dat de planten en plantaardige producten voldoen aan de importeisen van het land van bestemming”, aldus de NVWA.

Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.

 

 

 


Redactie Floranews | 06-07-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS