vrijdag 12 april 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Sociale partners verhogen instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw

Sociale partners verhogen instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw

De sociale partners in de glastuinbouw verhogen de instroomleeftijd van de seniorenregeling naar een leeftijd van 63 jaar. Daarbij verlagen zij ook de dagvergoeding. De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80 procent te werken tegen 90 procent van het loon en met pensioenopbouw.

Volgens de sociale partners is deelname aan de regeling in de afgelopen jaren hard gegroeid en zal deze de komende tijd ook verder doorzetten. Vanwege het verhogen van de AOW-leeftijd is daarnaast de looptijd van de regeling de afgelopen jaren langer geworden. Hierdoor zijn de kosten van de regeling gestegen.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de regeling, hebben de sociale partners glastuinbouw nu besloten om de instroomleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 63 jaar en daarbij ook de dagvergoeding te verlagen.

Twee stappen

Deze verhoging vin plaats in twee stappen: per 1 januari 2024 wordt de leeftijd verhoofd naar 62,5 jaar en per 1 januari 2025 naar 63 jaar. Dit geldt dus voor alle nieuwe aanvragen met een ingangsdatum vanaf 2024. Voor bestaande deelnemers verandert er niets.

Berekening dagvergoeding

Voor berekening van de dagvergoeding voor de werkgever wordt momenteel uitgegaan van functiegroep H met 11 treden. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit aangepast naar (maximaal) functiegroep G met 10 treden. Voor medewerkers die in een lagere functiegroep zitten, wordt naar rato een lagere vergoeding uitgekeerd. Medewerkers krijgen gewoon 90 procent van hun oude loon doorbetaald.

De seniorenregeling is ontwikkeld door de sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Nederland, LTO Noord, Plantum en ZLTO. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw.


Redactie Floranews | 04-07-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS