zaterdag 2 december 2023
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Onderzoek naar effect van waterstofperoxide op groei Phalaenopsis

Onderzoek naar effect van waterstofperoxide op groei Phalaenopsis

Onderzoekers van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research zijn in opdracht van Glastuinbouw Nederland gestart met een praktijkpilot om vast te stellen wat het effect is van een geformuleerd waterstofperoxideproduct op de groei van het gewas Phalaenopsis en het microbioom in het substraat en rond de wortels. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de pilot ‘Kas als ecosysteem’ van het praktijkprogramma Gewasbescherming.

Waterstofperoxide wordt in de glastuinbouw gebruikt voor het schoonhouden van irrigatieleidingen. Het product is niet volledig uitgewerkt als het de druppelaars verlaat en komt daarmee in contact met het gewas en het teeltmedium. Ook bevat het product naast de werkzame stof nog een aantal stoffen die zorgen voor stabiliteit of voor een aanvullende werkzaamheid van het product, zoals organische zuren of zilver. Van het directe effect van waterstofperoxide op het gewas is nog niet veel bekend.

In het onderzoek wordt op twee teelttafels aan 800 planten continu Huwasan TR-50 toegediend tijdens het irrigeren. Dit als aanvulling op de voedingsoplossing. Bij de controlebehandeling wordt geen waterstofperoxide gedoseerd. De proef is gestart op 6 april op een praktijkbedrijf in het Westland en loopt in ieder geval door tot de eerste keer wijder zetten na 14 weken. Elke 2 weken worden het aantal actieve wortelpunten, lengtegroei en de stapeling van nieuw blad gemeten. Maandelijks de nutriënten in gift en drain en het gehalte zware metalen en zilver.

Inmiddels loopt de proef ruim 10 weken en zijn er nog geen duidelijke verschillen te zien tussen beide behandelingen. Bij de start, halverwege en aan het einde van de teelt wordt van elke behandeling ook het microbioom rond de wortels geanalyseerd. Aan het einde van de proef wordt het gewas visueel beoordeeld, maar wordt bijvoorbeeld ook de waslaag op het blad bekeken.

bron: Glastuinbouw Nederland 


Redactie Floranews | 03-07-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS