zaterdag 22 juni 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Zonnebloemen als dankbaarheid - ook voor voormalig koningin - #blog

Zonnebloemen als dankbaarheid -  ook voor voormalig koningin - #blog

Dat bloemen vol emotie en symboliek zitten, bleek overduidelijk tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van het Van Gogh Museum in Amsterdam, afgelopen 2 juni. Waarbij ikzelf aanwezig mocht zijn vanuit Takii -zonnebloempartner van het museum. Tijdens de jubileumviering op het Museumplein ontving prinses Beatrix een zonnebloem, net als haar moeder koningin Juliana vijftig jaar geleden bij de opening van het museum. Het symboliseerde de dankbaarheid voor de koninklijke betrokkenheid bij het museum.

Het Museumplein was omgetoverd tot een gele bloemenzee. Er werden tienduizenden zonnebloemen uitgedeeld aan voorbijgangers. Er was een Sunflower Art Festival, met straattheater, workshops, muziek en een drone performance. Gratis toegankelijk en als dankbaarheid voor het publiek, dat al jarenlang het museum en Van Gogh waardeert.

foto: Jelle Draper

Het Van Gogh Museum heeft in 50 jaar meer dan 50 miljoen bezoekers mogen ontvangen én heeft vele miljoenen betrokken volgers via social media. Het museum inspireert met het leven en werk van Vincent van Gogh. Van Gogh zelf werd zelf vooral geïnspireerd door de natuur, met de door hem geliefde zonnebloemen. Het werk Zonnebloemen (1889) en de serie die hij daarvan maakte, symboliseerde dankbaarheid volgens Vincent. Hij maakte deze werken voor zijn vriend Paul Gauguin, die bij hem in het Gele huis in Arles kwam wonen. De kunstenaar Gauguin was enorm onder de indruk van zijn stillevens van zonnebloemen.

Geweldig was de reactie van prinses Beatrix’ op de ontvangen zonnebloem: "Wat mooi! Zijn ze echt?" Bijzonder goed opgemerkt, want het was nog te vroeg voor Nederlandse zonnebloemen – de eerste komen eind juni op de markt. De 35.000 Sunrich zonnebloemen werden gesponsord door Takii. Ze zijn geteeld in Spanje, door kwekerij Erik Overtoom. Welke gelukkig niet waren aangetast door de onverwachte zware regenval en overstromingen in Zuid-Spanje. Zuidkoop was verantwoordelijk voor de aankleding van het fantastische festivaldecor. Dank je wel Van Gogh Museum voor deze geweldige dag. Dank Van Gogh Museum, voor deze geweldige dag!

Om te eindigen met een citaat: "In de rustieke zonnebloem wordt dankbaarheid gesymboliseerd"- Vincent van Gogh aan zijn zus Willemien, 19 februari 1890  

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii Europe

 

_______________________________

Sunflowers as gratitude, also for former queen

That flowers are full of emotion and symbolism became clear during the celebration of the 50th anniversary of the Van Gogh Museum in Amsterdam last June 2. Which I was attending on behalf of Takii - the museum's sunflower partner. During the anniversary celebration on the Museum Square, Princess Beatrix received a sunflower, just like her mother Queen Juliana did fifty years ago at the opening of the museum. It symbolized gratitude for the royal involvement in the museum.

The Museum Square was transformed into a sea of yellow flowers. Tens of thousands of sunflowers were handed out to passersby. There was a Sunflower Art Festival, with street theater, workshops, music and a drone performance. Free to attend and in gratitude to the public, who have appreciated the museum and Van Gogh for so many years.

In 50 years, the Van Gogh Museum has welcomed more than 50 million visitors and has millions of engaged followers through social media. The museum inspires with the life and work of Vincent van Gogh. Van Gogh himself was especially inspired by nature, with the sunflowers he loved so much. The work Sunflowers (1889) and the series he made of them symbolized gratitude, according to Vincent. He made these works for his friend Paul Gauguin, who lived with him at the Yellow House in Arles. The artist Gauguin was greatly impressed by his still lifes of sunflowers.

Wonderful was Princess Beatrix' reaction to the received sunflower: 'How beautiful! Are they real? Particularly well noted, as it was still too early for Dutch sunflowers - the first ones come on the market at the end of June. The 35,000 Sunrich sunflowers were sponsored by Takii. They were grown in Spain, by Erik Overtoom. Which luckily were not affected by the unexpected heavy rains and flooding in the South of Spain. Zuidkoop was responsible for dressing the fantastic festival decor. Thank you Van Gogh Museum, for this great day.

To end with a quote: ‘symbolizing gratitude in the rustic sunflower’ Vincent van Gogh to his sister Willemien, 19 February 1890

Harm Custers - Head of Marketing EMEA Takii Europe

 


07-06-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS