dinsdag 25 juni 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Container Centralen volhardend in bestrijden van misbruik, soms wel 22 jaar!

Container Centralen volhardend in bestrijden van misbruik, soms wel 22 jaar!

Container Centralen is na 22 jaar, 13 gerechtelijke uitspraken en beslaglegging op verschillende bankrekeningen van de veroordeelde partij, eindelijk in staat geweest om een substantieel bedrag van in 2001 geconstateerde schade te kunnen incasseren. Soms is 22 jaar volhouden blijkbaar nodig.

De ontwikkelaar en eigenaar van het CC poolsysteem ontwikkelt CC containers van hoge kwaliteit en zorgt voor een, naar eigen zeggen, betaalbare en duurzame pool. Helaas worden er soms ook namaakproducten toegevoegd aan deze pool met als gevolg een verslechtering van de kwaliteit.

Zo werd er in 2001 inbreuk geconstateerd op het intellectueel eigendom van Container Centralen (CC) door Trocobel NV. De inbreuk betrof het illegaal namaken van metalen platen en slotjes die bevestigd worden aan CC Containers om de echtheid ervan te waarmerken. Er was een finale veroordeling van Trocobel NV in 2009, alsmede met haar gelieerde personen, waardoor CC een compensatie voor geleden schade toegewezen heeft gekregen van een Belgische rechter met een waarde van 1,7 miljoen euro. Deze uitspraak is in 2011, door middel van een arrest ook in hoger beroep bevestigd. Dit leidde tot dit jaar echter niet tot betaling van de geleden schade. Na 22 jaar heeft CC nu eindelijk een substantieel bedrag van de in 2001 geconstateerde schade kunnen incasseren.

foto: Container Centralen

Stijging repartiekosten

CC heeft als beleid dat zij alle inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten bestrijdt en waar mogelijk achterhaalt welke partijen inbreuk initiëren en mogelijk maken. Het heeft op dit moment nog een aantal juridische zaken lopen om compensatie te verkrijgen voor het in circulatie brengen van illegale slotjes en metalen platen.

Het in circulatie brengen van valse metalen platen en/of valse slotjes leidt tot een stijging van de reparatiekosten. Dit omdat de gebruikers van illegale slotjes wel gebruik maken van het CC reparatie en onderhoud systeem maar er niet in gelijke mate aan meebetalen.

Toekomstbestendige CC pool

De komende periode zal CC verschillende initiatieven nemen om de CC Pool verder te versterken. Daarbij focust het zich op verdere kwaliteitsverbetering van haar producten en op een eerlijke verdeling van de lasten over de pooldeelnemers.


Leandra de Boef | 31-05-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS