donderdag 30 november 2023
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

Ministerie van LNV bekijkt in Boskoop impact van bufferstroken

Ministerie van LNV bekijkt in Boskoop impact van bufferstroken

Het ministerie van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) heeft woensdag 10 mei een bezoek gebracht aan Boskoop op uitnodiging van Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB). De Greenport heeft het ministerie uitgenodigd om te laten zien wat de nieuwe maatregel van het aanhouden van 3 meter brede bufferstroken betekent voor percelen in een waterrijk gebied als Boskoop. Ook Rijnland en LTO slot

Vanaf 1 maart 2023 moet iedereen met een sloot langs zijn perceel bufferstroken aanhouden. In de meeste gevallen is deze bufferstrook 1 meter. Daarin mag wel worden geteeld maar mogen geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden gebruikt. De Gouwepolder is aangewezen als Kader Richtlijn Water (KRW). In dit gebied is een extra maatregel van toepassing: percelen die grenzen aan sloten die 10 meter of breder zijn moeten een bufferstrook van 3 meter aanhouden.

Michiel Gerritsen en Henk van der Smit verwelkomden het gezelschap in het Boomkwekerij Museum. Hier werd de problematiek in Boskoop geschetst. Een waterrijk gebied als Boskoop met de relatief smalle percelen is uniek boomkwekerijgebied. Dit betekent veel verlies van teeltoppervlak met 3 meter brede bufferstroken. Vervolgens heeft het gezelschap Rijnbeek Perennials en Antoon Rijnbeek bezocht om te zien hoeveel impact de nieuwe bufferstrookregelgeving heeft voor de bedrijven.

"Wij zitten aan een meer dan 10 meter brede KRW sloot. Een bufferstrook van 3 meter is in praktijk 12-15% van de totale teeltoppervlak. Hier mag ik niet bemesten of spuiten”, vertelt Arno Rijnbeek.

In het nagesprek maakt het ministerie van LNV duidelijk dat het hier Europese Regelgeving gaat, die niet bedacht is door door LNV. Enkele onduidelijkheden rondom de nieuwe regelgeving worden voorgelegd. Ook heeft de SBGB de vraag neergelegd of een emissiescherm, dat ingezet wordt om drift van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot te voorkomen, als alternatief kan dienen. Directe antwoorden konden uiteraard niet worden gegeven, maar er wordt toegezegd dit binnen LNV te bespreken.

Bron: Greenport Boskoop


Redactie Floranews | 12-05-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS