zondag 26 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Nieuwe naam Kenniscentrum BCT Zundert

Nieuwe naam Kenniscentrum BCT Zundert

Een van de belangrijkste onderdelen die op het Business Centre Treeport (BCT) in Zundert verrijzen, is het kenniscentrum. Het BCT wordt het hart van de Europese boomteeltsector en dit kenniscentrum wordt het hart van het bedrijventerrein. In de zoektocht naar een goede naam voor het kenniscentrum is Rootz als voorlopige winnaar naar voren gekomen. 

De naam Rootz is na een oproep om mee te denken over een nieuwe naam, door diverse mensen ingediend. Uit de vele inzendingen werd een top 5 samengesteld, waarop gestemd kon worden. Uit deze stemming werd voor de naam Rootz gekozen. Mark Leenaerts van amSURE BV was de eerste die de naam instuurde met de extra verklaring dat het een afkorting is van Ruimte voor Onderzoek en Ontmoeting met Treeport Zundert. Na een vluchtige check van alle namen krijgt de naam Rootz nu een uitgebreide controle. Blijkt een goede bruikbaarheid uit de haalbaarheidsstudie, dan zal er ook een huisstijl ontworpen worden en wordt het verder opgevolgd.

Het kenniscentrum is ingepland in een hartvormig park met een rand van bomen en wordt innovatief, circulair en duurzaam. Het wordt een multifunctionele accommodatie (MFA), met daarin ruimte voor diverse gebruikers. Dankzij de modulaire structuur is het mogelijk om verschillende indelingen te realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan een restaurant, expositieruimte (boomteelt), flexibele kantoorruimten, studieruimten, leslokalen en laboratoria. De ambitie is om een circulair gebouw te realiseren, opgebouwd door middel van een duurzame houten constructie. Daarnaast worden er biobased en plant-based materialen toegepast. De relatie met de boomteelt is zichtbaar in het grote atrium, waar ruimte is voor bijzondere bomen, die door het hele gebouw zichtbaar zijn. De (groene) buitenruimte zal onder meer voorzien worden van proefvelden, een helofytenfilter en een kas en klimaatkamer.

Het kenniscentrum zal geschikt worden gemaakt om sectorgerelateerde activiteiten te faciliteren. Hierbij valt onder meer te denken aan plantonderzoek, vertical farming, onderzoek naar inhoudsstoffen, robotisering, energie en biobased bouwen, bodem- en wateranalyses en nog veel meer. Het kenniscentrum is erin geslaagd om voorafgaand aan de bouw een aantal onderwijsinstellingen aan zich te binden. Het gaat hierbij om: AERES, AVANS, Curio, HAS Green Academy en Yuverta.

Beelden: ingenieursbureau Stantec


Redactie Floranews | 12-05-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS