zaterdag 22 juni 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Van der Ende Group publiceert whitepaper over watermanagement in de glastuinbouw

Van der Ende Group publiceert whitepaper over watermanagement in de glastuinbouw

Van der Ende Group heeft vandaag een whitepaper gepubliceerd over watermanagement in de glastuinbouw en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Het laat zien hoe het watermanagement eruit ziet, tegen welke uitdagingen men kan aanlopen en hoe deze opgelost kunnen worden op een zo duurzame mogelijke manier en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit gietwater.

In het verleden werd irrigatiewater gezien als een drager van bouwstoffen en was er minder discussie over de kwaliteit en beschikbaarheid van het water. Tegenwoordig staat het onderwerp (irrigatie)water echter hoog op de agenda van veel glastuinbouwbedrijven, waarbij kwaliteit, beschikbaarheid en wateroverlast veelbesproken onderwerpen zijn. Water is immers een eerste levensbehoefte voor zowel flora als fauna.

Op een glastuinbouwbedrijf is er nooit sprake van één soort water. Er zijn meerdere vormen van water die allemaal betrekking hebben op irrigatiewater. Vandaar ook de veelvoud aan factoren die meespelen in het watermanagement op een GTB-bedrijf. Door al die verschillende waterstromen is integraal watermanagement heden ten dage een vereiste.

Van der Ende Group heeft daarom het tuinbouwwater ketenmodel ontwikkeld, dat de gehele keten van het ingangswater tot en met het behandelen van lozingswater omvat. Het model bestaat uit een beschikbaarheidsstrategie, een hergebruikstrategie en een lozingsstrategie.
De beschikbaarheidsstrategie gaat in op de verschillende vormen van ingangswater, waarbij regenwater vaak de primaire waterbron is. Door klimaatverandering is de beschikbaarheid van regenwater echter niet constant, wat vraagt om een secundaire waterbron om altijd voldoende irrigatiewater beschikbaar te hebben.

De hergebruikstrategie gaat in op het hergebruiken van drainwater. Door drainwater zoveel mogelijk te hergebruiken, kan bespaard worden op water en op nutriënten die nog aanwezig zijn in het water, maar is het hygiëne-aspect van groot belang.

De lozingsstrategie gaat in op de lozingen van water, waarbij lokale wetgeving vaak restricties oplegt. Door continu hergebruik van drainwater vindt er ophoping plaats van verschillende elementen, waaronder natrium. Wanneer het drainwater niet meer van voldoende kwaliteit is om hergebruikt te worden, wordt het vaak geloosd. Het whitepaper van Van der Ende Group biedt een uitgebreide analyse van het watermanagement in de glastuinbouwsector en biedt oplossingen voor de uitdaging.


Redactie Floranews | 07-04-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS