zaterdag 22 juni 2024
FN TOP add FN TOP logo

Vakbonden en Royal FloraHolland sluiten nieuwe CAO af

Vakbonden en Royal FloraHolland sluiten nieuwe CAO af

Vakbonden FNV en CNV zijn akkoord met het nieuwe CAO-voorstel van Royal FloraHolland. De vakbonden hebben maandag 12 maart laten weten dat hun leden voor de verbeterde cao-uitkomst gestemd hebben. Hiermee is de nieuwe cao een feit.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 100 euro bruto per maand naar rato van de contracturen én 3 procent per 1 januari 2023. Ook is er een structurele loonsverhoging afgesproken van 0,5 procent per 1 mei 2023. De afgesproken loonsverhogingen uit de cao worden, met terugwerkende kracht, uitbetaald met de salarisbetaling van maart.

Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen: "De meeste stemmen gelden, dus deze cao is een feit. Wij zijn altijd blij als onze leden gebruikmaken van hun democratisch recht om te stemmen voor hun eigen arbeidsvoorwaarden." Is hij ook blij met de cao? "Wat we hebben afgesproken is voor nu het maximaal haalbare. Dankzij onze acties is het wel beter dan wat er eerst lag. Zo komt er bijvoorbeeld wel een minimumloon van 14,28 euro." Brandenburg vindt echter ook dat er nog salaris bij moet en dat mensen hun koopkracht onvoldoende gecompenseerd krijgen. "We zijn dus nog niet klaar bij Royal FloraHolland en zullen de komende tijd ons best doen om aanvullende afspraken te maken over onder andere een toeslag voor werken in de kou."

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland, geeft aan dat de wens om samen tot een cao te komen groot was. "We willen doen wat we kunnen voor onze eigen medewerkers door hun zekerheid te bieden. Het geluid dat onze medewerkers via de bonden laten klinken, nemen we serieus." Van Schilfgaarde is heel blij dat het is gelukt om tot een cao te komen. "Voor de medewerkers met lagere inkomens doen we heel bewust relatief meer. We willen met deze cao waardering voor en erkenning van onze eigen medewerkers uitdrukken. En tegelijk ook recht doen aan de financiële situatie waar het bedrijf Royal FloraHolland en de sierteeltsector zich in bevinden."  


Leandra de Boef | 14-03-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS