dinsdag 25 juni 2024
FN TOP add FN TOP logo

Zorgen over waterkwaliteit rond glastuinbouw in Lansingerland en Zuidplas

Zorgen over waterkwaliteit rond glastuinbouw in Lansingerland en Zuidplas

In het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vormt de uitstoot van schadelijke stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en mest een probleem voor de waterkwaliteit. Dat speelt vooral in de glastuinbouwgebieden in gemeenten Lansingerland en Zuidplas. In de Krimpenerwaard heeft de afname van waterplanten een negatief effect op de waterkwaliteit. Dat meldt het Hoogheemraadschap in de Waterkwaliteitsrapportage 2022.

Het meldt in de rapportage ook positieve ontwikkelingen. De grote plassen en boezems voldoen grotendeels aan de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de kwaliteit van het water van alle zeven officiële zwemlocaties is uitstekend of goed. In het droge, warme jaar 2022 zijn iets meer waarschuwingen voor blauwalg afgegeven dan in de voorgaande drie jaar.

In glastuinbouwgebieden is de gemiddelde concentratie van stikstof en fosfaat minstens twee keer zo hoog als in andere delen van het werkgebied van het hoogheemraadschap. Wel blijkt dat in de glastuinbouwgebieden het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het water afneemt.

In de Krimpenerwaard groeiden tien jaar geleden in vrijwel iedere sloot onderwaterplanten. Sindsdien is het aantal waterplanten sterk afgenomen. In 2022 was nog maar één op de zes sloten met planten onder water over. Het verdwijnen van waterplanten leidt tot achteruitgang van de waterkwaliteit.

Waterplanten hebben een sleutelrol in het onderwaterleven. Ze zorgen voor de productie van zuurstof in het water en vormen een leefgebied voor vissen en andere waterdieren. De afname van waterplanten in de Krimpenerwaard heeft vermoedelijk te maken met de vele Amerikaanse rivierkreeften, die de planten losknippen en eten. 

bron en beeld: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard


Redactie Flroanews | 10-03-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS