zaterdag 25 maart 2023
Nima Sierteelt Marketing Event topbanner Beurs agenda sierteelt

FloraHolland heeft werknemers jarenlang blootgesteld aan asbest #update

FloraHolland heeft werknemers jarenlang blootgesteld aan asbest #update

FloraHolland heeft onrechtmatig gehandeld door werknemers jarenlang bloot te stellen aan arbeidsomstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Deze uitspraak heeft de Amsterdamse kantonrechter gedaan. De rechter deed de uitspraak in een door het Bureau Beroepsziekten FNV aangespannen rechtszaak ten behoeve van circa 15 aan asbest blootgestelde werknemers. Het vonnis geldt voor alle mogelijk getroffen werknemers.

Reactie FloraHolland

FloraHolland laat in een verklaring weten het te betreuren dat mogelijk medewerkers risico hebben gelopen. Het neemt verantwoordelijkheid voor de gezondheidsrisico’s van medewerkers die daaruit voortvloeien. Het heeft kennisgenomen van de uitspraak en beraadt op het vervolg. FloraHolland kan binnen 3 maanden in hoger beroep gaan tegen het vonnis.

In het vonnis wijst de rechter erop dat FloraHolland al in 1990 wist dat er asbesthoudend materiaal in het gebouw aanwezig was. Uit verklaringen is echter gebleken dat het bedrijf pas rond 2009 is gaan waarschuwen en instructies heeft gegeven aan het personeel over hoe daarmee om te gaan. Volgens FNV wordt hetzelfde werk dat jarenlang onbeschermd gebeurde, tegenwoordig alleen gedaan als medewerkers speciale beschermende pakken dragen.

FloraHolland reageert hierop als volgt: "We weten dat er in de oude gebouwen op de veilinglocaties asbest aanwezig was en soms nog is. Asbest is niet verboden, maar we willen er wel van af. Waar mogelijk hebben we het al gesaneerd. In het verleden zijn (oud) medewerkers met asbest, en ook mogelijk met asbestvezels, in contact geweest. Het gaat dus alleen over medewerkers van de technische dienst die vóór 2009 technische werkzaamheden hebben verricht aan onze gebouwen. We hechten belang aan een gezonde werkomgeving.

Wat in het verleden niet goed is gegaan, kunnen we niet terugdraaien. Gelukkig hebben zich tot op heden geen (oud-)medewerkers gemeld met aan asbest blootstelling gerelateerde klachten of ziekte. In geval van risicovolle werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal, zoals sanering, worden deze bij Royal FloraHolland inmiddels uitgevoerd door een daartoe erkend bedrijf volgens de nu geldende richtlijnen, met gebruik van beschermende kleding en alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen."

FNV is hier de collectieve belangenbehartiger van alle werknemers. "Het vonnis geldt dus voor alle werknemers die in de technische dienst en andere afdelingen van Royal FloraHolland aan asbest zijn blootgesteld. En die het risico lopen op een asbest-gerelateerde ziekte", aldus FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg. "Er heeft zich op dit moment nog geen ziekte geopenbaard, althans voor zover ons bekend, maar mocht zich dat voordoen dan staat nu op voorhand vast dat er blootstelling is geweest. En dat Royal FloraHolland in strijd met de Arbowet, de mensen onvoldoende heeft beschermd en daardoor onrechtmatig heeft gehandeld. Daar kunnen alle werknemers die dit treft dus een beroep op doen!"

Omdat de werknemers tot ongeveer 2012 onbeschermd zijn blootgesteld aan asbest en het dertig tot veertig jaar kan duren voordat zich een asbest-gerelateerde ziekte openbaart, kunnen de FNV-leden die dit overkomt zich alsnog melden bij Bureau Beroepsziekten FNV. Dan kan met een beroep op de uitspraak van de rechter Royal FloraHolland of CBRE aansprakelijk worden gesteld.

Het betreffende bedrijfspand van Royal FloraHolland - een coöperatieve organisatie van en voor kwekers - in Aalsmeer werd gebouwd in 1972. Het oorspronkelijke gebouw was circa 400 meter lang, 60 meter breed en bestond uit 9 ‘straten’. In het gebouw werden asbesthoudende bouwmaterialen toegepast. Tussen elke straat was een ‘puntdak’ van asbest golfplaten. Tussen de puntdaken liepen dakgoten. Daarnaast was er op de afdeling import en bij de fustwasserij een asbest-dak bevestigd. Het gebouw werd in de loop der (80-er) jaren uitgebreid. Hiervoor werden asbesthoudende systeemwanden gebruikt, waardoor uiteindelijk door het gehele gebouw asbestwanden stonden. Medewerkers kwamen zo regelmatig en jarenlang in contact met asbest.


Leandra de Boef | 25-01-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws



2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS