vrijdag 19 april 2024
Beurs agenda sierteelt 2403FlowerTrials

Glastuinbouwbedrijven dragen ook komende drie jaar verplicht bij aan Kennis in je Kas (KijK)

Glastuinbouwbedrijven dragen ook komende drie jaar verplicht bij aan Kennis in je Kas (KijK)

Landbouwminister Piet Adema heeft een verbindendverklaring afgegeven waardoor alle glastuinbouwbedrijven over de periode 2023 tot en met 2025 verplicht meebetalen aan gewasoverstijgend innovatieonderzoek. De glastuinbouwbedrijven betalen 350 euro per hectare voor het programma Onderzoek en innovatie Kennis in je Kas (KIJK).

Er wordt in dit programma onder meer onderzoek gedaan naar milieubescherming, productkwaliteit, nieuwe teeltmethoden en gezondheid en voedselveiligheid. De sierteelt betaalt 45 procent aan het totale onderzoek en de glasgroententeelt draagt 55% bij. Deze verdeling is gebaseerd op de arealen sierteelt en glasgroenten.

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron (Energie), Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid (Plantgezondheid) en Glastuinbouw Waterproof (Water). 

 


Redactie Floranews | 05-01-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS