maandag 6 februari 2023
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Consument wil graag duurzame bloemen en planten kopen, maar ervaart nog drempels

Consument wil graag duurzame bloemen en planten kopen, maar ervaart nog drempels

Consumenten ervaren nog drempels bij het maken van de keuze voor duurzame bloemen en planten. Dit komt vooral door het ontbreken van heldere productinformatie, de beperkte beschikbaarheid en de prijs. Dit is een van de conclusies uit onderzoek dat Kantar in augustus voor Bloemenbureau Holland (BBH) uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Duurzaamheid is voor de meeste consumenten een belangrijk thema, ook voor de kopers van sierteeltproducten. Bijna 90 procent zou graag lokaal gekweekte bloemen en planten kopen, maar slechts eenderde van hen doet dat ook daadwerkelijk. Al vindt in de sierteeltsector al veel verduurzaming plaats, is de consument blijkbaar nog onvoldoende mee bekend. Voor consumenten moet ‘het kopen van bloemen en planten vooral leuk en makkelijk blijven’.

foto:Roel van Noord Photography via BBH

De uitgangspositie van de Nederlandse sierteeltsector is positief en biedt ruimte voor groei, zo blijkt uit het odnerzoek. Eenderde gelooft dat de sierteeltsector positieve invloed heeft op het bevorderen van duurzaamheid in de samenleving. Daarbij wordt de sector vooral geassocieerd met een ‘natuurproduct dat mensen blij maakt’. Bloemen en planten zijn voor de ondervraagden met name goed voor de planeet en de eigen gezondheid.

De positieve associaties nemen niet weg dat 47 procent van de consumenten de sector ook ziet als reactief waar het gaat om duurzaamheid. Vijf procent van de respondenten heeft een uitgesproken negatief beeld van de sector. Waar de consument wil kiezen voor duurzaam product, ontbreekt het nu nog vaak aan herkenbaarheid en de juiste informatie.

Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen

Als meest urgente thema’s waarop consumenten actie verwachten vanuit de sector worden terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, (niet-recyclebare) verpakkingen en afval. De accenten die consumenten in de onderzochte landen leggen, lopen uiteen. In Nederland wordt met name de vermindering van uitstoot van broeikasgas genoemd. Extra aandacht voor het teveel aan (niet-recyclebare) verpakkingen speelt in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. Franse consumenten zien graag een afname in overmatig watergebruik. In Duitsland verwacht men vooral aandacht voor gezondheidsrisico’s als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Intenties en gedrag ver uit elkaar

Het onderzoek toont aan dat de duurzame intenties en het gedrag van de consument vaak nog ver uit elkaar liggen. Zo geeft bijna 90 procent aan meer lokaal geproduceerde bloemen en planten te willen kopen als de keuze er is, tegenover 36 procent die het daadwerkelijk ook doet. Meer betalen voor duurzamer product is oké voor 67 procent. Maar eenmaal in de winkel zegt 60 procent - ondanks de goede intenties - toch te kiezen voor het goedkopere en minder duurzame product. Ook als het gaat om duurzame verpakkingen lopen intenties en gedrag niet gelijk op. 86 procent wil graag vaker bloemen en planten kopen met minder plastic decoratie- en/of verpakkingsmateriaal. Daar staat tegenover dat 63 procent bloemen en planten koopt met mooi maar plastic verpakkingsmateriaal.

Keten aan zet

Gevraagd naar wie verantwoordelijkheid moet nemen, zijn de respondenten duidelijk en genuanceerd. Daarbij hebben zij de gehele keten in beeld en is er ook aandacht voor de eigen rol. Producenten, retailers en overheid worden elk door bijna driekwart van de ondervraagden genoemd. 70 procent steekt hand in eigen boezem door de eigen verantwoordelijkheid concreet te noemen. BBH vraagt de inzet van alle ketenpartners om de wensen van de consument en de ontwikkelingen in de sector beter bij elkaar te brengen. 


Leandra de boef | 14-10-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301PlantariumGroenDirekt


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS