zondag 26 maart 2023
Beurs agenda sierteelt Nima Sierteelt Marketing Event topbanner

(H)erkenning als drijfveer #blog

(H)erkenning als drijfveer #blog

(English see below) Sinds mijn vorige blog, is de sociale onzekerheid nog groter geworden door de ontstane energie crisis. Dit raakt ons allemaal, maar de gevolgen voor de verwarmde glastuinbouw zijn desastreus. Het is komende winter voor veel bedrijven een kwestie van gezond blijven en overleven, in de hoop dat de energiesituatie op lange termijn verbeterd. Gelukkig lijkt er een voorzichtige herkenning te komen vanuit de politiek - met mogelijke tegemoetkoming in energiekosten.

In het kader van gezondheid, hebben we als Takii Europe wederom als bedrijfsteam meegedaan aan de fiets toertocht Ride for de Roses. Dit jaar vanaf de Floriade; goed georganiseerd en met mooie routes door midden-Nederland. Symbolisch reden we eerst dwars door regen en wind, om na 100km zonnig te eindigen. Door de ruim 2000 fietsers, is in totaal het mooie bedrag van € 250.000 opgehaald voor KWF kankerbestrijding.

Foto: RfdR Michiel Maas via Takii Europe

Deze ‘ride’ is ook een feest van herkenning. We komen niet alleen klanten of persoonlijke bekenden tegen, maar worden als ‘Team Takii’ ook steeds vaker herkent. De felbegeerde Takii bolletjestrui draagt daar zeker aan bij, maar ook bekend door het AGF Takii Tourploegspel of als zonnebloem-partner van het Van Gogh Museum. Onderweg in het peloton werden we hierdoor een aantal keren aangenaam verrast - wat aanleiding was voor leuke nieuwe gesprekken.

En dan wordt herkenning ineens erkenning. Gezien worden, belangrijk zijn en er toe doen. Met mooie waardering voor de tuinbouw, onze producten en Takii - en hetgeen we als team bereikt hebben. Erkenning is trots: trots op ons bedrijf én op onze mooie tuinbouwsector! En trots is wat we in deze barre tijden keihard nodig hebben én waar we ons stevig aan vast kunnen houden.

Harm Custers - Head of Marketing EMEA bij Takii Europe

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acknowledgement as motive

Since my previous blog the social uncertainty has become even bigger, due to the energy crisis that has arisen. This affects us all, but the consequences for heated glasshouse horticulture are disastrous. For many companies, it will be a matter of staying healthy and surviving the next winter, in the hope that the energy situation will improve in the long term. Fortunately, there seems to be a cautious recognition from politicians - with possible compensation for energy costs.

In the context of health, we as Takii Europe again participated as a company team in the bicycle tour Ride for the Roses. This year starting from the Floriade; well organized and with beautiful routes through the center of the Netherlands. Symbolically we first drove through rain and wind, to end up sunny after 100km. Thanks to the more than 2000 cyclists, the amount of € 250,000 has been raised for the KWF - fighting against cancer.

Foto: RfdR Michiel Maas via Takii Europe

This 'ride' is also a feast of recognition. Not only do we meet customers or personal relations, but we are also increasingly recognized as 'Team Takii'. The popular 'Takii polka dot jersey' certainly contributes to this, but also known by the AGF Takii Tour team game or as a sunflower partner of the Van Gogh Museum. Along the way in the peloton, we were pleasantly surprised by this several times - which led to nice new conversations.

And then recognition suddenly becomes acknowledgment. Being seen, to be important and matter. With great appreciation for horticulture, our products, and Takii - all the work that we have achieved as a team. Acknowledgment means proud: proud of our company and our beautiful horticultural sector! And pride is what we need in these harsh times and to which we can certainly hold on tight.

Harm Custers - Head of Marketing EMEA bij Takii Europe
 

 

Bron: www.Floranews.com
14-10-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS