maandag 6 februari 2023
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Bijna een derde glastuinbouwondernemers dreigt in liquiditeitsproblemen te komen

Bijna een derde glastuinbouwondernemers dreigt in liquiditeitsproblemen te komen

Bijna een derde van de glastuinbouwondernemers zit daadwerkelijk in de liquiditeitsproblemen of dreigt daar op korte termijn in terecht dreigt te komen als gevolg van de aanhoudende hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden enquete onder leden van Plantum en Glastuinbouw Nederland. Afgelopen voorjaar voorspelde Glastuinbouw Nederland al dat 40 procent van de glastuinbouwondernemers in de liquiditeitsproblemen dreigde te komen als er op korte termijn geen maatregelen werden getroffen.

Uit de recente enquete komt ook naar voren dat 8 procent van de respondenten verwacht dit jaar faillissement aan te moeten vragen. Kwekers van potorchideeën worden momenteel het hardst getroffen. Inmiddels is 25 procent van hun teeltareaal in Nederland noodgedwongen uit productie. Glastuinbouw Nederland spreekt over een zorgelijke situatie die ook de werknemers van deze bedrijven treft. Nu al verwacht 23 procent van de respondenten dat er arbeidsplaatsen op hun bedrijf verdwijnen. Daardoor dreigen vele vaste en tijdelijke werknemers hun baan te verliezen.

Bijna 75 procent van de respondenten geeft aan evenals vorig jaar hun teeltstrategie aan te passen vanwege de liquiditeitsproblemen. Als gevolg hiervan is te verwachten dat de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt beschikbaar zijn en dat bovendien het diverse productaanbod verschraalt. Daarnaast komen volgens Glastuinbouw Nederland de jarenlang opgebouwde handelsposities in gevaar. "Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier in de Europese markten van tuinbouwproducten en kastechnologieën en voor de ontwikkeling van noodzakelijke duurzame innovaties."

Glastuinbouw Nederland stelt dat deze zorgelijke situatie in de primaire sector naar verwachting grote gevolgen zal hebben voor de gehele Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. "Signalen van stagnatie in de innovatie en duurzaamheidsontwikkelingen bereiken Glastuinbouw Nederland en Plantum dagelijks. Glastuinbouwbedrijven beschikken op dit moment, met name door een terughoudende overheid, onvoldoende over financiële middelen en stimuleringsmogelijkheden om de energietransitie ondanks de crisis door te zetten. De gehele keten - van kassenbouw, veredeling, logistiek, koelhuizen, telersverenigingen, veilingen en handelspartijen - verkeert hierdoor in zwaar weer."

Volgens de orndernemersorganisaties is de huidige energiecrisis anders dan de eerdere coronacrisis, die kort en hevig was. "De huidige energiecrisis betreft een kostenstijging waarin geen verdienmodel meer past. Zonder ingrijpen of ondersteuning vanuit de overheid heeft deze crisis desastreuze gevolgen voor de Nederlandse economie, de opgebouwde handelsposities, het onderzoek- en kennisveld, de arbeidsmarkt en de klimaatambities."


Redactie Floranews | 11-10-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301PlantariumGroenDirekt


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS