vrijdag 19 april 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

IMVO-convenant sierteeltsector afgerond

IMVO-convenant sierteeltsector afgerond

Het IMVO-convenant sierteeltsector is afgerond. De ondertekenaars en steunbetuigers van het convenant hebben donderdag 22 september teruggeblikt op de lessen van de afgelopen 3 jaar, en tegelijkertijd vooruitgekeken naar de implementatie van de belangrijkste aanbevelingen.

Het convenant kwam tot stand in 2019, toen een aantal bedrijven uit de Nederlandse sierteeltsector de krachten bundelde met de overheid, vakbond en Ngo’s. In de afeglopen drie jaar hebben de partijen samengewerkt aan meer verantwoorde internationale productie en handel van sierteeltgewassen.Hierbij hebben ze met name gewerkt aan ‘due diligence’, ook wel ‘Ketenverantwoordelijkheid’ genoemd, leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu. Ze hebben concrete stappen gezet om deze thema’s in de keten te verbeteren. Ook is er kennis ontwikkeld om door te geven aan de rest van de sector voor het toekomstig opschalen ervan.

Wat betreft internationaal verantwoord ondernemen hebben de partijen stappen gezet in het opzetten van een due diligence proces dat overeenkomt met de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten. Naast getraind worden, hebben bedrijven praktische instrumenten ontwikkeld en ingevoerd. Een externe evaluatie van de implementatie van due diligence door alle bedrijven toonde aan dat dit heeft geleid tot een algehele vooruitgang op alle stappen in het voorgeschreven proces, al liggen er nog voldoende kansen voor verbetering in de toekomst.

Leefbaar loon en gewasbescherming

Naast het werk aan due diligence hebben de partijen een pilot gedaan voor het in kaart brengen van leefbaar loon in Oost-Afrika en het opzetten van een leefbaar loon stappenplan voor bedrijven. Op basis hiervan is ook een tweede project opgezet om na te gaan hoe leefbaar loon in ketenverband opgepakt kan worden, welke nog tot november 2022 doorloopt. Voor gewasbescherming hebben partijen een onderzoek gedaan naar de meest voorkomende gezondheidsrisico’s en de daaraan gekoppelde aanbevelingen voor veilig gebruik. Op het vlak van impact op het milieu hebben de partijen bijgedragen aan de ontwikkeling van de Milieu Indicator Gewasbescherming, een project van de WUR en een consortium aan partijen.

Nu het IMVO-convenant is afgerond met een terugblik op de vooraf opgestelde doelstellingen en resultaten kijken de partijen met name naar de toekomst. Om continuïteit te waarborgen en de aanbevelingen een groter bereik te geven, hebben de partijen de aanbevelingen ingebed in afspraken met stakeholders, waaronder het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Met de overdracht van de aanbevelingen versterkende partijen de FSI-strategie voor 2025.

Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door: Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking –AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group – FM Group – Flower Trade Consult – Floral Trade Group - Royal Lemkes – Waterdrinker – Women Win – FNV –Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten – Stichting Natuur en Milieu en Xpol.
Steunbetuigers zijn: Chrysal – Koppert – Stichting Max Havelaar en MPS.
 


Redactie Floranews | 23-09-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS