dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add FN TOP logo

Glastuinbouw Nederland teleurgesteld in uitblijven energie-steunpakket

Glastuinbouw Nederland teleurgesteld in uitblijven energie-steunpakket

Glastuinbouw Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in het uitblijven van een steunpakket voor de hoge energieprijzen waar het bedrijfsleven mee kampt. Tijdens Prinsjesdag kwam Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten wel met een tijdelijk prijsplafond die de hoge energiekosten voor huishoudens moet beperken. Voor het bedrijfsleven hield hij het echter bij de toezegging dat er wel een steunpakket komt maar dat dit nog ‘nog uitgewerkt moet worden’.

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, reageert teleurgesteld op de kabinetsplannen. "Ook voor de benodigde versnelling van de energietransitie is steun voor de glastuinbouw immers van groot belang." Ze benadrukt nogmaals het belang van steun voor het bedrijfsleven. "Er zijn weliswaar signalen dat die steun er alsnog komt, maar in de plannen van het kabinet zien we daar vooralsnog niets van terug." Ze vindt dat het kabinet sowieso veel te laat is met een reactie op de energiecrisis, die feitelijk al sinds de oplopende spanningen van een jaar geleden in Oekraïne een feit is.

Adri Bom-Lemstra - foto Glastuinbouw Nederland

Onderzocht wordt of een tijdelijke prijsplafond ook voor een deel van de MKB-bedrijven kan gelden. Dit zou afhankelijk van het gebruik een (klein) deel van de prijsstijging kunnen dempen. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor de introductie van een specifieke subsidieregeling voor de energiekosten voor het energie intensieve MKB. Hiervoor is de minister van Economische Zaken en Klimaat in gesprek met energieleveranciers.

 

“Momenteel zien we dat goede, vooruitstrevende ondernemers noodgedwongen hun bedrijf moeten beëindigen. Dat heeft uiteraard ook veel impact op de werknemers op die teeltbedrijven. Het kan niet zo zijn dat consumenten enerzijds worden gecompenseerd voor hun hoge energierekening, maar anderzijds het risico lopen hun baan te verliezen omdat bedrijven niet worden gesteund.” Producenten van glasgroenten, bloemen, planten en fruit opereren hoofdzakelijk op een Europese markt. Een gelijk speelveld moet het uitgangspunt zijn binnen de Europese Unie. “Ook om die reden moet het Kabinet de glastuinbouw te hulp schieten. De belangrijke EU-landen ondersteunen hun MKB-bedrijven, inclusief glastuinbouwbedrijven, wel. Zij laten het bedrijfsleven niet vallen. Dat mag Nederland ook niet doen.”

 

 

Bovendien benadrukt Glastuinbouw Nederland dat innovatieve technologie die in kassen worden gebruikt kunnen helpen bij de energietransitie. Met restwarmte kunnen huizen worden verwarmd. Inmiddels levert de sector al 10 procent van de stroom in Nederland.

"Dat aandeel kan de komende jaren verder toenemen, maar investeren in de energietransitie is dan wel een must", stelt Adri Bom-Lemstra. "Door de huidige, extreem hoge gasprijzen zijn investeringen bij veel bedrijven de afgelopen maanden echter tot stilstand gekomen. Een verandering in het overheidsbeleid is daarom noodzakelijk, want de energie-transitie moet door. Het is teleurstellend dat het kabinet daar in haar plannen voor het nieuwe regeringsjaar geen aanzet toe heeft gegeven."

Het kabinet blijft overigens ook volgend jaar inzetten op een energietransitie in de teelt onder glas. In de landbouwbegroting voor 2023 is 77 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van weerbare, duurzame en energiezuinige teeltsystemen in de glastuinbouw.

Bron: www.Floranews.com
Leandra de Boef | 21-09-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS