zondag 2 oktober 2022
FN TOP add FN TOP logo

Nederlandse Geothermiesector overhandigt actieplan aan Ministerie van Klimaat

Nederlandse Geothermiesector overhandigt actieplan aan Ministerie van Klimaat

De Nederlandse Geothermiesector heeft een actieplan overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De kernboodschap van de sector is dat Nederland meer moet werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de energiecrisis te bezweren. Het plan werd in ontvangst genomen door Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond bij het ministerie van EZK.

"Aardwarmte is een van de schoonste en goedkopere energiebronnen is voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven", stelt Geothermie Nederland. "De groei van deze duurzame bron blijft echter ver achter bij de mogelijkheden. Terwijl door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren. Nu de overheid bereid blijkt om de winning van fossiele brandstoffen op de Noordzee versneld mogelijk te maken, moet dat zeker ook voor duurzame aardwarmte kunnen."

Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland: “Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte, telt. Hoe sneller, hoe beter. Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget.”

Met het actieplan introduceert de geothermiesector acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. Bolscher vervolgt: “We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen. We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van EZK. Een Taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.”

Pijs geeft aan blij te zijn met het hoge ambitieniveau in het actieplan. Ze vindt ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland. "Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.” 

Bron: www.Floranews.com
Redactie Floranews | 19-09-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS