vrijdag 2 december 2022
Beurs agenda sierteelt FN TOP add

David van Mechelen blijft komende vier jaar CFO van Royal FloraHolland

David van Mechelen blijft komende vier jaar CFO van Royal FloraHolland

David van Mechelen is herbenoemd als CFO van Royal FloraHolland (RFH). De Raad van Commissarissen en Van Mechelen zijn een tweede termijn van vier jaar overeengekomen. De benoeming van directieleden van RFH gebeurt steeds voor een termijn van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

“De RvC is blij dat David heeft ingestemd met contractverlening. De huidige energiecrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Juist nu is continuïteit in de leiding van Royal FloraHolland zeer gewenst”, aldus Jack Goossens, voorzitter Raad van Commissarissen. Hij vervolgt: “In deze turbulente tijden brengt de combinatie van de uitvoering van de strategie met een degelijk financieel beleid, een grote verantwoordelijkheid met zich mee. David heeft in zijn eerste termijn bewezen dat het bij hem in goede handen is, met oog voor het belang van de sector.”

David van Mechelen (l) en Jack Goossens (r) - foro Royal FloraHolland

Van Mechelen laat weten blij te zijn met het in hem gestelde vertrouwen. “De energiecrisis raakt de sector heel hard. Kwekers stoppen of lassen een teeltpauze in vanwege de voor hen veel te hoge energieprijzen. Dat is ongekend. Dit raakt niet alleen onze kwekers, maar ook RFH. We staan allemaal voor fundamentele keuzes met het oog op de toekomst.“ Hij benadrukt dat er de afgelopen jaren gewerkt is aan een solide fundament, waardoor RFH in staat is om te blijven investeren. “We hebben grote stappen gezet in de interne professionalisering en de implementatie van de strategie. Belangrijke speerpunten hierbij zijn Floriday, Landelijk Veilen en de optimalisering van het vastgoed.“

Bron: www.Floranews.com
Redactie Floranews | 19-09-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS