zondag 26 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Verlengen belichting kan opbrengst cannabisteelt tot 20 procent verhogen

Verlengen belichting kan opbrengst cannabisteelt tot 20 procent verhogen

Het tijdelijk verlengen van daglengte leidt naar een aanzienlijk hogere opbrengst in de cannabisteelt. Dit stellen Signify en Wageningen University & Research (WUR) aan de hand van meerjarig gezamelijk onderzoek. Ze hebben nu een lichtrecept vast kunnen stellen waarmee de bloeiperiode van medicinale cannabis verlengd kan worden, met hogere opbrengsten tot gevolg.

Door de belichtingsduur te verlengen van 12 naar maximaal 18 uur per etmaal, zou de opbrengst tot wel 20 procent verhoogd worden. De timing is hierin essentieel. De verlenging zou ongezet moeten worden in de pre-harvest fase. Het juiste moment verschilt volgens Signify en WUR per cultivar.

“We hebben een baanbrekend licht recept ontwikkeld en gepatenteerd waarmee we veilig de daglengte kunnen verlengen, zonder dat dit de bloei schaadt", vertelt Dr. Céline Nicole, senior plant specialist bij Signify. "Om dit met succes toe te kunnen passen, komt het heel erg aan op het juiste moment en de duur van de periode waarin je de lichtsom opvoert.” 

In het gezamenlijk onderzoek wordt geëxperimenteerd met verschillende variaties in lichtintensiteit, -duur en spectrum. Het onderzoek richt zich op specifieke uitdagingen in de medicinale cannabisteelt, zoals het beheersen van de bloeitijd, uniformiteit van het gewas en gelijkmatigheid van de cannabinoïden. Het onderzoek wordt geleid door Professor Leo Marcelis, die daarbij ook PhD-studente Wannida Sae-Tang begeleidde.

“Het is fascinerend om te zien hoe een cannabis plant reageert op de verschillende aspecten van belichten, zoals: daglengte, intensiteit, dagelijks licht integraal, spectrum, richting, en hoe het inwerkt op de andere groei condities. Telers zullen daar tastbare voordelen van zien”, vertelt de Professor. Dr. Nicole voegt daaraan toe: “Onze belichtingsstrategie om de fotoperiode te verhogen van 12 naar 18 uur met een installatie die 1000 µmol/m2/s levert, zou het gewas in de praktijk een licht som ervaren gelijk aan die van een belichtingsinstallatie van 1500 µmol/m2/s. En daarom zal de teler ook veel besparen op armaturen.”

Het optimale spectrum

De tweede belangrijke uitkomst uit het onderzoek is dat het gebruik van bepaalde kleuren de kracht van de cannabinoïden beïnvloed. Vertrouwelijke details over het lichtrecept delen WUR en Signify niet. Wel zijn ze ervan verzekerd dat het zal helpen om een constant niveau van cannabinoïden te krijgen. Controleren van de kracht is essentieel bij de teelt van medicinale cannabis. Bepaalde kleuren uit het spectrum hebben volgens Dr. Nicole effect op de kracht van de cannabinoïden en stellen deze veilig binnen een bepaalde bandbreedte.

Telers kunnen de nieuwe kennis in praktijk brengen zodra zij met een nieuwe teeltcyclus beginnen. “Een van de gevolgen van langer belichten is dat je ook andere aspecten van de teelt aan moet passen, zoals klimaatbeheersing, irrigatie en bemesting. Uit ons onderzoek blijkt dat je vergelijkbare resultaten zult krijgen zolang je deze parameters aanpast naar de belichtingsduur”, aldus Dr. Nicole.

De laatste proef van het onderzoek wordt komend najaar uitgevoerd en afgerond.


Leandra de Boef | 16-08-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2301FinanceandInsurance


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS