woensdag 29 mei 2024
2403FlowerTrials Beurs agenda sierteelt

Overheid verhoogt budget energiebesparende maatregelen glastuinbouw naar 60 miljoen euro

Overheid verhoogt budget energiebesparende maatregelen glastuinbouw naar 60 miljoen euro

De overheid verhoogt het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)van 25 naar 60 miljoen euro. Deze ophoging geldt voor aanvragen die zijn ingediend in 2022. Hiermee wil het de energietransitie in de glastuinbouw een boost geven. Het overgrote deel van de positief beoordeelde subsidie-aanvragen kan hierdoor beschikt worden.

Glastuinbouwbedrijven konden dit jaar weer subsidie aanvragen voor de toepassing van technieken die bewezen energie besparen. Door de ophoging kunnen meer bedrijven investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van LED belichting, van energieschermen of van de aansluiting op een warmtenet. In totaal werd voor bijna 80 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.

"Als we de klimaatdoelen willen realiseren, is een versnelling van de energietransitie nodig. Een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 is daarbij het gezamenlijk richtpunt. Ik wil samen met de sector aan de slag om met elkaar de gestelde doelen te realiseren. Dat dit een grote uitdaging wordt, staat vast", aldus Minister Staghouwer. Hij vervolgt: " In de glastuinbouw gebeurt al veel als het gaat om energiebesparing en ik wil dat blijven ondersteunen. Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht en creativiteit van bedrijven om te blijven vernieuwen."

De glastuinbouwsector heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is opgenomen in het Klimaatakkoord, waarin ook een belangrijke rol voor de subsidieregeling EG is benoemd. De overheid zegt te zien dat in de glastuinbouwsector veel potentie aanwezig is om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. De hoge gasprijzen versterken de urgentie om verder door te pakken en investeringen in deze transitie te versnellen.


Leandra de Boef | 12-08-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS