dinsdag 29 november 2022
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Managementteam Watertekorten gaat waterverdeling bepalen

Managementteam Watertekorten gaat waterverdeling bepalen

Aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag naar water is dan dat er via regen en rivieren Nederland binnenkomt. Aangezien de voorspelling is dat dit nog een tijd aan zal houden, volgen de komende weken mogelijk nieuwe maatregelen om het water te verdelen. De waterverdelingstaak ligt vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten, meldt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

In dit Managementteam zitten vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat. Het team bereidt eventuele nationale en bovenregionale maatregelen voor om de waterverdeling zo optimaal mogelijk te houden.

Op dit moment zouden die maatregelen nog niet nodig zijn, maar dat kan de komende weken wel het geval zijn. De huidige situatie vraagt in elk geval om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heen gaan en die bestuurlijk goed afgestemd moeten zijn. Dat is de rol van het Managementteam Watertekorten.

Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries houden de watertoestand voortdurend in de gaten. Sinds woensdag 13 juli is opgeschaald naar het niveau 1 van een 'dreigend watertekort'. Vanaf woensdag 3 augustus geldt niveau 2 van een nationaal 'feitelijk watertekort'.

Het tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw en de scheepvaart, want sommige vaarwegen zullen worden belemmerd en gewassen kunnen niet meer altijd worden besproeid. Daarnaast wordt de natuur geraakt, aangezien rivieren, sloten en meren minder zoet water aanvoeren. Er is geen tekort aan water uit de kraan.

De afgelopen weken hebben sommige waterschappen al maatregelen moeten nemen om de droogte het hoofd te bieden. Zo wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden, aangezien een groot deel van Nederland daaruit het zoet water haalt. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.

Bij een watertekort wordt de verdringingsreeks in werking gesteld. Hierin is bepaald dat de eerste prioriteit ligt bij veilige dijken en aan het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur. Daarna wordt gezorgd dat de drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Redactie Floranews | 03-08-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS